Գլխավոր Մեր մասին Ղեկավարություն

Ռեկտոր

Մակիչյան Բորիս Մանթաշի – 01.01.1938թ.

Կրթություն՝

1945-1955թթ.` Ուզունլարի /Օձունի/ առաջին միջնակարգ դպրոց
1958-1965թթ.` Երևանի մանկավարժական ինստիտուի ֆիզմաթ. ֆակուլտետ: «Գերազանցության» դիպլոմ:
1983թ.` Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանք՝
1965-1966թթ.՝ Ալավերդու Ս. Սպանդարյանի անվան դպրոց, մաթեմատիկայի ուսուցիչ
1966-1996թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտի բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն՝ դոցենտ
1989-1994թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտ՝ արհկոմի նախագահ
1991-1994թթ.՝ ՀՀ բարձրագույն դպրոցի աշխատողների և ուսանղների արհմիության հանրապետական կոմիտեի նախագահ
1994-1997թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտ՝ վարչատնտեսական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
1996թ.–մինչ օրս՝ Հյուսիսային համալսարանի ռեկտոր
2001թ.՝ Մասնավոր ուսումնական հաստատությունների <Ինտելեկտ> միություն՝ համանախագահ
2007-2009թթ. ««Լոռվա Ձոր» հայրենակցական միավորում» ԿՀ՝ խորհրդի նախագահ
2009թ.-մինչ օրս –Պետության կողմից հավատարմագրված հայկական համալսարանների ռեկտորների խորհուրդ՝ նախագահ

Ընտանեկան դրություն՝
Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա և հինգ թոռնիկ:

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք: