Գլխավոր Մասնագիտություններ

Հոգեբանություն

030300-Հոգեբանություն

Մասնագիտության որակավորումները`

 • հոգեբանության բակալավր

Բակալավրի մասնագիտական գործունեության օբյեկտներն են`

 • հատուկ ուսումնական կրթության հաստատությունների, զինվորական, արտակարգ իրավիճակների ստորաբաժանումները,
 • հոգեբանական կենտրոնները, տարբեր բնույթի կազմակերպությունները,
 • արտակարգ իրավիճակների հետևանքով առաջացած մարդկանց, հոգեբանական վերափոխման օբյեկտները,

Բակալավարի մասնագիտական գործունեության տեսակներն են`

 • կազմակեպչական,
 • ուսումնական,
 • ստրեսային,
 • ուսումնա-մեթոդական,
 • վերականգնողական

Բուհն ավարտելուց հետո  շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցել  հատուկ դպրոցներում, զինվորական, արտակարգ իրավիճակների ստորաբաժանումներում, կրթական ուսումնական հաստատություններում, հոգեբանական ախտորոշիչ կենտրոններում զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

 • հոգեբան-մեթոդիստներ,
 • ուսումնական, զինվորական հաստատությունների հոգեբանական ծառայությունների ղեկավարման քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ,
 • հոգեբանական-մասկավարժական ուսուցման մեթոդիստ- հրահանգիչներ

 

Ուսանողների տեղեկագրքերում ներկայացված գնահատման կարգը փոփոխվել է... (ծանոթանալ)

 

Ուսումնառության ուղեցույց եւ դասընթացների տեղեկագիրք առկա
ուսուցմամբ ուսանողների համար

Բեռնել

 

Մեկնաբանություններ  

 
# ԱՆԻ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ 29.08.2012 12:35
ԻՍԿ ԻՆՉՈՒ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ ՉՈՒՆԵՔ :-?
 
 
# Zakaryan Lilit 31.10.2012 14:43
Հոգեբանությունը համեմատաբար երիտասարդ մասնագիտություն է մեր բուհում, առաջին շրջանավարտները 2-3 տարի առաջ են ավարտվել, մագիստրատուրայի համար մինչ այժմ ուսանողները չեն դիմել, լիցենզիա մագիստրատուրայի համար չենք հանել:
 

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք: