Home Specialities

Psychology

030300-Հոգեբանություն

Մասնագիտության որակավորումները`

 • հոգեբանության բակալավր

Բակալավրի մասնագիտական գործունեության օբյեկտներն են`

 • հատուկ ուսումնական կրթության հաստատությունների, զինվորական, արտակարգ իրավիճակների ստորաբաժանումները,
 • հոգեբանական կենտրոնները, տարբեր բնույթի կազմակերպությունները,
 • արտակարգ իրավիճակների հետևանքով առաջացած մարդկանց, հոգեբանական վերափոխման օբյեկտները,

Բակալավարի մասնագիտական գործունեության տեսակներն են`

 • կազմակեպչական,
 • ուսումնական,
 • ստրեսային,
 • ուսումնա-մեթոդական,
 • վերականգնողական

Բուհն ավարտելուց հետո  շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցել  հատուկ դպրոցներում, զինվորական, արտակարգ իրավիճակների ստորաբաժանումներում, կրթական ուսումնական հաստատություններում, հոգեբանական ախտորոշիչ կենտրոններում զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

 • հոգեբան-մեթոդիստներ,
 • ուսումնական, զինվորական հաստատությունների հոգեբանական ծառայությունների ղեկավարման քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ,
 • հոգեբանական-մասկավարժական ուսուցման մեթոդիստ- հրահանգիչներ

 

Ուսանողների տեղեկագրքերում ներկայացված գնահատման կարգը փոփոխվել է... (ծանոթանալ)

 

Ուսումնառության ուղեցույց եւ դասընթացների տեղեկագիրք առկա
ուսուցմամբ ուսանողների համար

Բեռնել

 

You have no rights to post comments

Ընդունելություն

Առցանց գրադարան

Էլեկտրոնային դասացուցակ

Մեր պարբերականը