Ասպիրանտուրա


ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐ

Ալինա Սուրենի Այվազյան

Արտակ Արշակի Սահակյան

Սեյրան Հակոբյան Գևորգի

Սուրեն Վռամի Փահլևանյան

Շաքե Արթուրի Սմբատյան

Սուրեն Հակոբի Բալասյան


ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

Ընթերցել...

 

 

ՈԻՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

Ընթերցել...ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
«ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Ընթերցել...ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
«ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ»

Ընթերցել...

 

 

ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
«ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

Ընթերցել...

 

 

ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
«ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ»

Ընթերցել...

Դուք մեկնաբանելու իրավունք չունեք:

Ընդունելություն

Առցանց գրադարան

Էլեկտրոնային դասացուցակ

Մեր պարբերականը