Գլխավոր Մեր մասին Ղեկավարություն

Որակի ապահովման վարչություն

  Հեռ. 55-48-62

Ուսումնական վարչություն

Վարուժան Հովսեփյան, Հյուսիսային համալսարանի ուսումնական վարչության պետ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու: Մի շարք գիտական աշխատանքների հեղինակ է: Բուհական համակարգում ունի 42 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ: