logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

lezu4

Why  Is It Necessary to Study Foreign Languages?

This question was answered during the lecture conducted by the Vice-Rector for Research and Reforms of Northern University, Professor Lusine Fljyan. The lecture was organized for the pupils of High School of Northern University and was dedicated to the European Day of Languages. Professor Fljyan encouraged the pupils to learn and study foreign languages emphasizing that knowing foreign languages significantly improved one's health, stimulates brain function, and improves memory. She also introduced the participants to the world's most popular languages, the most meaningful words in the world, the most interesting languages. In conclusion Prof. Fljyan held interesting contests, the winners of which received special gifts.

Հայտարարություններ

online open lecture

11.07.2020
online open lecture

                      &n...

Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

27.06.2020
Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

Հարգելի ուսանողներ, այսուհետև ձեզ անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության էլեկտրոնա...

Main News