logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

monitoring

The  Experts of the National Center for Professional Education Quality Assurance had  a one-day visit to Northern University on December 25. The purpose of the visit was to monitor the quality of the internal quality assurance systems of the educational institutions that have  institutional accreditation. During the meeting ANQA experts studied the quality assurance system of the university, had ,meetings  with the university leadership, lecturers,  heads of the chairs  and students. The visit was summarized by the examination of the documents and closed discussion.

Հայտարարություններ

Հայտարարություն ուսանողների համար ստուգարքները և քննությունները վերահանձնելու մասին

07.09.2020
Հայտարարություն ուսանողների համար ստուգարքները և քննությունները վերահանձնելու մասին

Հարգելի ուսանողներ, 2019-2020 ուսումնական տարվա II կիսամյակի ստուգարքների և քնն...

Մրցույթ ՏՏ մասնագետի թափուր պաշտոնի համար

12.08.2020
Մրցույթ ՏՏ մասնագետի  թափուր  պաշտոնի համար

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ՏՏ մասնագետի  թափուր &n...

Main News