logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

dramashnorhayin mrcuyt

«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է «Լավագույն գիտամեթոդական նախագիծ» դրամաշնորհային մրցույթը՝ 500000 ՀՀ դրամ մրցութային ֆոնդով, որի նպատակն է խթանել Հյուսիսային համալսարանի և Հյուսիսային համալսարանի բժշկական քոլեջի մասնագիտական կրթական ծրագրերի մեթոդական ապահովումը, նորարարական մեթոդների և գործիքների ինտեգրումը և կրթական վերջնարդյունքների համապատասխան գիտամեթոդական նյութերի պատրաստումը և տպագրումը: Մրցույթի պայմանն է՝ առնվազն մեկ ուսանողի ինտեգրումը դրամաշնորհային ծրագրում։

Դրամաշնորհները կարող են ներկայացվել հետևյալ ուղղություններով.

 1. Իրավագիտություն և հասարակական գիտություններ
 2. Կառավարում և տնտեսագիտություն
 3. Մանկավարժություն, կրթության կառավարում, հայ գրականություն, մայրենիի և օտար լեզուների դասավանդում
 4. Համակարգչային գիտություններ, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլո­գիաներ
 5. Հոգեբանություն
 6. Լրագրություն
 7. Քույրական գործ

8․ Ատամնատեխնիկական գործ

Մրցույթին կարող են մասնակցել թիմեր, որոնց կազմում կարող են ընդգրկված լինել Հյուսիսային համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձ­նակազմի ներկա­յացուցիչներ, սովորողներ և շրջանավարտներ: Թիմերի մաս­նա­կից­ների քանակի սահմանափակում չկա: Դրամաշնորհներին կարող են նաև մասնակցել անհատներ:

Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 10-ը:

Դրամաշնորհը կարող է պարունակել՝

 1. լրացուցիչ աշխատավարձ գիտամեթոդական գործունեություն իրակա­նաց­­­նելու նպատակով.
 2. ձեռնարկի /դասագրքի/ տպագրություն Համալ­սա­րանի միջոցների հաշվին:

«Լավագույն գիտամեթոդական նախագիծ» դրամաշնորհային մրցույթին մաս­նակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստա­թղթերը.

 1. Ծրագրի մանրամասն նկարագիր-առաջարկություն /ոչ ավել քան 5000 բառ/,
 2. Ծրագրի ժամանակացույցը,
 3. Ծրագրի բյուջեն Excel տարբերակով,
 4. Ծրագրի մասնակիցների ինքնակենսագրությունները,
 5. Ծրագրի յուրաքաչյուր մասնակցի անձնագրի պատճենը և 1 լուսանկար 3x4 չափի:
 6. Հյուսիսային համալսարանի ուսանողական տոմսի պատճենը:

Նախագծերի ներկայացման պահանջներ և ընթացակարգ

 1. Նախագծի առաջարկը հարկավոր է ներկայացնել .doc, .docx, կամ  .pdf փաստաթղթերի ձևերով (բացառությամբ՝ բյուջեի նախահաշվի):
 2. Յուրաքանչյուր թիմ կարող է ներկայացնել 1 աշխատանք մեկ ուղղությամբ: Թիմի անդամները կարող են ընդգրկված լինել նաև այլ թիմերում:
 3. Նախագիծը տևողությամբ չպետք է գերազանցի 6 ամիսը:

Նախագծերի գնահատման չափանիշները

Գիտամեթոդական աշխատանքի համապատասխանություն Հյուիսային համալսարանի մասնագիտական կրթական ծրագրին, դասընթացին և կրթական վերջնարդյունքին– 30 միավոր

Գործնական աշխատանքների համապատասխանություն տեսական նյութի բովանդակությանը և ծավալին – 30 միավոր

Նորարարական մեթոդների և գործիքների կիրառում – 30 միավոր

Իրատեսական ժամկետների սահմանում ծրագրի իրականացման փուլերին համապատասխան – 10 միավոր

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորատ

Main News

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...