logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

semiar arcax

Բնակչության հոգեբանական աջակցությունը Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում

Հրավիրում ենք Հյուսիսային համալսարանի, ՀՀ այլ ուսումնական հաստատությունների, Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ս.թ. նոյեմբերի 21-ին «Շահբազյան» բարեգործական հիմնադրամի և Հյուսիսային համալսարանի նախաձեռնությամբ բաց դասախոսությամբ հանդես կգա Բեյրութում սոցիալական զգացմունքների ուսումնական կենտրոնի հիմնադիր Մերի Ղազարյան Գուրունլյանը՝ Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում բնակչության հոգեբանական աջակցության ծրագրերի արդյունավետության վերլուծությամբ:
Դասախոսությունն առանձնակի կարևորություն ունի Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների, նաև՝ ՀՀ ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների համար:
Դասախոսությանը մասնակցել ցանկացողները կարող են հայտերն ուղարկել 📩 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. էլ. հասցեով կամ զանգահարել ☎️ 091314556 հեռախոսահամարով:
Կհանդիպենք նոյեմբերի 21-ին, 12:00-ին:
Հասցե՝ Ալեք մանուկյան 15 ա, Հյուսիսային համալսարան, 4-րդ հարկ:

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ բժշկական քոլեջի «Քույրական գործ» մասնագիտության  համար նախատեսված դասընթացների (մասնավորապես՝ հիգիենայի հիմունքներ, մանրէաբանություն, քույրական գործի հիմունքներ, մանկաբուժություն) օտար լեզվով (անգլերեն լեզվով) դասավանդող դասախոսների թափուր հաստիքների համար

Վերջնաժամկետ՝   27.11.2023թ.

Պարտադիր պահանջներ՝

 • դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում, կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ, եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն ՀՀ-ում չի իրականացվում,
 • մասնագիտական և մանկավարժության հմտություններ,
 • օտար լեզվի (անգլերեն լեզու) և՛ բանավոր, և՛ գրավոր գերազանց իմացություն (այդ թվում հաղորդակցվելու կարողություն),  հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
 • համակարգչով և այլ ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով աշխատելու հմտություններ:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

 • Դիմում (լրացվում է տեղում),
 • ինքնակենսագրություն՝ CV,
 • կրթության և համապատասխան որակավորման մասին վկայականի՝ դիպլոմի (դիպլոմների) սկանը,
 • անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ) սկանը,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի սկանը,
 • ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական գրքույկի սկանը,
 • սանիտարական գրքույկ,
 • տվյալ մասնագիտությամբ դասավանդվող հիմնական առարկաների գծով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից օտար լեզվով դասավանդելու երաշխավորություն կամ միջազգայնորեն ընդունված լեզվի իմացության մասին փաստաթուղթ
 • այլ պետությունների քաղաքացիները ՝ ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ՝ ՀՀ համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների։

Համապատասխան թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց փաստաթղթերը   infoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. էլ. հասցեին, իսկ առավել մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝ 010-55-97-76 հեռախոսահամարին (մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին)։

dramashnorhayin mrcuyt

«ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ»

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է «Լավագույն գիտամեթոդական նախագիծ» դրամաշնորհային մրցույթը՝ 500000 ՀՀ դրամ մրցութային ֆոնդով, որի նպատակն է խթանել Հյուսիսային համալսարանի և Հյուսիսային համալսարանի բժշկական քոլեջի մասնագիտական կրթական ծրագրերի մեթոդական ապահովումը, նորարարական մեթոդների և գործիքների ինտեգրումը և կրթական վերջնարդյունքների համապատասխան գիտամեթոդական նյութերի պատրաստումը և տպագրումը: Մրցույթի պայմանն է՝ առնվազն մեկ ուսանողի ինտեգրումը դրամաշնորհային ծրագրում։

Դրամաշնորհները կարող են ներկայացվել հետևյալ ուղղություններով.

 1. Իրավագիտություն և հասարակական գիտություններ
 2. Կառավարում և տնտեսագիտություն
 3. Մանկավարժություն, կրթության կառավարում, հայ գրականություն, մայրենիի և օտար լեզուների դասավանդում
 4. Համակարգչային գիտություններ, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլո­գիաներ
 5. Հոգեբանություն
 6. Լրագրություն
 7. Քույրական գործ

8․ Ատամնատեխնիկական գործ

Մրցույթին կարող են մասնակցել թիմեր, որոնց կազմում կարող են ընդգրկված լինել Հյուսիսային համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կամ վարչական անձ­նակազմի ներկա­յացուցիչներ, սովորողներ և շրջանավարտներ: Թիմերի մաս­նա­կից­ների քանակի սահմանափակում չկա: Դրամաշնորհներին կարող են նաև մասնակցել անհատներ:

Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 10-ը:

Դրամաշնորհը կարող է պարունակել՝

 1. լրացուցիչ աշխատավարձ գիտամեթոդական գործունեություն իրակա­նաց­­­նելու նպատակով.
 2. ձեռնարկի /դասագրքի/ տպագրություն Համալ­սա­րանի միջոցների հաշվին:

«Լավագույն գիտամեթոդական նախագիծ» դրամաշնորհային մրցույթին մաս­նակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստա­թղթերը.

 1. Ծրագրի մանրամասն նկարագիր-առաջարկություն /ոչ ավել քան 5000 բառ/,
 2. Ծրագրի ժամանակացույցը,
 3. Ծրագրի բյուջեն Excel տարբերակով,
 4. Ծրագրի մասնակիցների ինքնակենսագրությունները,
 5. Ծրագրի յուրաքաչյուր մասնակցի անձնագրի պատճենը և 1 լուսանկար 3x4 չափի:
 6. Հյուսիսային համալսարանի ուսանողական տոմսի պատճենը:

Նախագծերի ներկայացման պահանջներ և ընթացակարգ

 1. Նախագծի առաջարկը հարկավոր է ներկայացնել .doc, .docx, կամ  .pdf փաստաթղթերի ձևերով (բացառությամբ՝ բյուջեի նախահաշվի):
 2. Յուրաքանչյուր թիմ կարող է ներկայացնել 1 աշխատանք մեկ ուղղությամբ: Թիմի անդամները կարող են ընդգրկված լինել նաև այլ թիմերում:
 3. Նախագիծը տևողությամբ չպետք է գերազանցի 6 ամիսը:

Նախագծերի գնահատման չափանիշները

Գիտամեթոդական աշխատանքի համապատասխանություն Հյուիսային համալսարանի մասնագիտական կրթական ծրագրին, դասընթացին և կրթական վերջնարդյունքին– 30 միավոր

Գործնական աշխատանքների համապատասխանություն տեսական նյութի բովանդակությանը և ծավալին – 30 միավոր

Նորարարական մեթոդների և գործիքների կիրառում – 30 միավոր

Իրատեսական ժամկետների սահմանում ծրագրի իրականացման փուլերին համապատասխան – 10 միավոր

Հյուսիսային համալսարանի ռեկտորատ

texahanvac arcax

Ի ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻՑ ՏԵՂԱՀԱՆՎԱԾ ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

Հյուսիսային համալսարանը
 
🔷2024-2025 ուս. տարվա դիմորդների նախապատրաստական դասընթացները կկազմակերպի անվճար :
🔷Ավագ դպրոցում, քոլեջում, բուհում կրթության իրավունքը վերականգնել ցանկացող աշակերտների և ուսանողների  համար 2023-2024 ուստարում կապահովի անվճար ուսուցման հնարավորություն:
🔷Կտրամադրի մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատվություն:
🔷Մասնագետների միջոցով կցուցաբերի հոգեբանական աջակցություն:
 
Դիմել ցանկացողները կարող են զանգահարել 010573317 հեռախոսահամարով:
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ ավագ դպրոցի ֆիզիկայի և աշխարհագրության ուսուցիչների թափուր հաստիքների համար

Վերջնաժամկետ՝   15.09.2023թ.

Պարտադիր պահանջներ 

Ուսումնական հաստատության ուսուցիչ կարող է լինել այն անձը, որը ստացել է մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ։

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ՝

 • Ինքնակենսագրություն՝ CV
 • կրթության և համապատասխան որակավորման մասին վկայականի՝ դիպլոմի (դիպլոմների) սկանը,
 • անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ) սկանը,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի սկանը,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի սկանը: 

Համապատասխան թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց փաստաթղթերը   infoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. էլ. հասցեին։

Main News

Հայտարարություններ

Ուշադրություն!!

15.05.2024
Ուշադրություն!!

Ուշադրություն!! Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Է...

Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

02.02.2024
Հյուսիսային համալսարանը նոր դռներ է բացում

Հյուսիսային համալսարանի և Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի միջև Էրազմուս+ համագոր...