logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

2020-2021 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի

եզրափակիչ քննությունների

   /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

 

14.01.2021

1430

 

 միանալ

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

  Հղումը

II

ՀՀ մունիցիպալ իրավունք

11.01.2021

1430

Պետրոսյան Վ.

 միանալ

Ֆինանսական իրավունք

15.01.2021

1430

Ներսիսյան Ա.

 միանալ

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

25.01.2021

1430

Վարդանյան Է.

 միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

III

Քաղաքացիական իրավունք

14.01.2021

1430

Հայրապետյան Ս.

 միանալ

Քրեական իրավունք

18.01.2021

1430

Ֆանյան Ա.

  միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

   Հղումը

IV

Կրիմինալիստիկա 

25.01.2021

1430

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

 

 

  /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/  / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

Պետության և իրավունքի տեսություն

23.06.2021

930

Սայադյան Վ.

միանալ

Հայոց պատմություն

28.06.2021

930

Դավթյան Հ.

միանալ

ՀՀ սահմանադրական իրավունք

02.07.2021

1100

Վարդանյան Է.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II

ՀՀ մունիցիպալ իրավունք

30.06.2021

1230

Գասպարյան Ա.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

III

Աշխատանքային իրավունք

24.06.2021

930

Բարխուդարյան Ս.

միանալ 

Քրեական իրավունք

28.06.2021

930

Ֆանյան Ա.

միանալ 

Քաղաքացիական իրավունք

02.07.2021

930

Հայրապետյան Ս.

միանալ 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

IV

Կրիմինալիստիկա

28.06.2021

930

Ալեքսանյան Բ.

 միանալ

 

   /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               
{slider=«ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտություն/ 1-ին կուրս/քրեական  իրավունք և դատավարություն/}


{/slider}

 /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ / ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/                                               

 

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I քաղ

Մասնագիտական օտար լեզու

21.06.2021

1100

Մարգարյան Մ.

միանալ

Արտապայմանագրային իրավունք

23.06.2021

930

Հայրապետյան Ս.

միանալ

Նախաքննության հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում

25.06.2021

930

Բաղդասարյան Թ.

միանալ

Միջազգային պայմանագրային իրավունք

28.06.2021

930

Վարդանյան Է.

միանալ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

30.06.2021

930

Գրիգորյան Մ.

միանալ

Իրավաբանական  գրագրություն

02.07.2021

1410

Բաղդասարյան Թ.

միանալ

 

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

I

քր

Մասնագիտական օտար լեզու

21.06.2021

1100

Մարգարյան Մ.

միանալ

Բաժնետիրական  իրավունք

23.06.2021

930

Բարխուդարյան Ս.

միանալ

Իրավաբանի մասնագիտական հմտություններ

25.06.2021

1030

Բաղդասարյան Թ.

միանալ

Միջազգային պայմանագրային իրավունք

28.06.2021

930

Վարդանյան Է.

միանալ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

30.06.2021

930

Գրիգորյան Մ.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II քաղ

Արբիտրաժային վարույթ

22.06.2021

1300

Վահրադյան Է.

միանալ

Իրավունքի սոցիոլոգիա

25.06.2021

1000

Հովհաննիսյան Ս.

միանալ

Ապացուցման տեսությունը քաղաքացիական դատավարությունում

28.06.2021

1300

Վահրադյան Է.

միանալ

Պայմանագրային իրավունք

02.07.2021

1000

Բարխուդարյան Ս.

միանալ

N

Առարկան

Օրը

ժամը

Դասախոսը

Հղումը

II

քր

Իրավաբանական գրագրություն

23.06.2021

1300

Գասպարյան Ա.

միանալ

Հանցագործությունների առանձին տեսակների քննության մեթոդիկա

26.06.2021

1000

Ալեքսանյան Բ.

միանալ

Փաստաթղթերի տեխնիկակրիմինալիստիկական հետազոտման հիմնախնդիրները

28.06.2021

1200

Ալեքսանյան Բ.

միանալ

Նախադեպային իրավունք

30.06.2021

1300

Գասպարյան Ա.

միանալ

Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրները

02.07.2021

1000

Բաղդասարյան Թ.

միանալ