logo-en

  NORTHERN UNIVERSITY

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

Հյուսիսային համալսարանը կատարում է 2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելություն բակալավրիատում մի շարք մասնագիտությունների գծով։

Հարգելի դիմորդ,

լավագույն մասնագետ դառնալու քո  երազանքը  կարող ես իրականություն դարձնել Հյուսիսային համալսարանի օգնությամբ։ Մեր օրերի ամենապահանջված մասնագիտությունը կարող ես ձեռք բերել Հյուսիսային համալսարանում մատչելի վարձավճարներով և արդիական, մշտապես թարմացվող մասնագիտական ծրագրերով։
Պրոֆեսորադասախոսական փայլուն անձնակազմ, ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդներ, նորարարական ծրագրեր, անվանական կրթաթոշակներ, արտասահմանյան մրցունակ բուհերում սովորելու հնարավորություն։

Գրանցվիր առցանց և դարձի՛ր մեր մեծ ընտանիքի անդամը։

   ԼՐԱՑՆԵԼ ԴԻՄՈՒՄ- ՀԱՅՏԸ


Հյուսիսային համալսարան

ՀՀ. ք. Երևան 0070, Ալեք Մանուկյան 15ա|
Հեռ.
(+37410) 554052, 573317, 554135
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./
 www.northern.am                 
https://www.facebook.com/hyusis.hamalsaran/

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

Հյուսիսային համալսարանը կատարում է 2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելություն մագիստրատուրայում մի շարք մասնագիտությունների գծով։

Հարգելի դիմորդ,

լավագույն մասնագետ դառնալու քո  երազանքը  կարող ես իրականություն դարձնել Հյուսիսային համալսարանի օգնությամբ։ Մեր օրերի ամենապահանջված մասնագիտությունը կարող ես ձեռք բերել Հյուսիսային համալսարանում մատչելի վարձավճարներով և արդիական, մշտապես թարմացվող մասնագիտական ծրագրերով։
Պրոֆեսորադասախոսական փայլուն անձնակազմ, ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդներ, նորարարական ծրագրեր, անվանական կրթաթոշակներ, արտասահմանյան մրցունակ բուհերում սովորելու հնարավորություն։

Գրանցվիր առցանց և դարձի՛ր մեր մեծ ընտանիքի անդամը։

    ԼՐԱՑՆԵԼ ԴԻՄՈՒՄ- ՀԱՅՏԸ

Հյուսիսային համալսարան

ՀՀ. ք. Երևան 0070, Ալեք Մանուկյան 15ա|
Հեռ. 
(+37410) 554052, 573317, 554135 
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./
 www.northern.am                  
https://www.facebook.com/hyusis.hamalsaran/


ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

                  Ժուռնալիստիկայի պատմություն

Հարցաշար

 

 Տնտեսագիտության տեսություն

Հարցաշար

 

 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

Հարցաշար

 

 Արտասահմանյան գրականություն

Հարցաշար

 

 Հայոց լեզու և նրա դասավանդման մեթոդիկա

Հարցաշար

 

 Կառավարում

Հարցաշար

 

 «ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ  

 «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 

«ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ»  ԱՌԱՐԿԱՅԻ

 «ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 


«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  ԵՎ  ՆՐԱ  ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ  ՄԵԹՈԴԻԿԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 

«ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ»
(ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ) ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  
  ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 


«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ»  ԱՌԱՐԿԱՅԻ
« ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 

 

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈԻԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 

 «ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ/ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»/ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 

 «ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ/ԱՆԳԼԵՐԵՆԼԵԶՈՒ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ/» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 

 «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈԻԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ/ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»/ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 

<< ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ>> ԱՌԱՐԿԱՅԻ
<<ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>>ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 

 <<ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ>> ԱՌԱՐԿԱՅԻ
<< ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>> ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 

 <<ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ>> ԱՌԱՐԿԱՅԻ
<<ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>> ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 

 <<ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ>> ԱՌԱՐԿԱՅԻ
<<ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>> ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 

       «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ/ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ՄԵԹՈԴԻԿԱ/»                                     ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ   «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐ