logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

kpi4henkar

«Հայաստանում ներառական, թվային ու կանաչ ուղղվածությամբ բարձրագույն կրթության պատշաճ կառավարման և որակի գործունեության առանցքային ցուցանիշների (ԳԱՑ) ազգային շրջանակի ստեղծում» (KPI4HE):

Ծրագրի համար 101128552

Տևողությունը 36 ամիս (2024 – 2027)

Դրամաշնորհ 867,373.00 €

Դիմորդ (համակարգող) Երևանի պետական ​​համալսարան (ԵՊՀ), Հայաստան Պրոֆեսոր դոկտոր Ալեքսանդր Մարգարով, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Տեղային գործընկերներ՝

 1. ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ (ՀԳԱԾ), Հրաչյա Ասծատրյան, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
 2. Հայկական պետական ​​մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ), Մարիաննա Հարությունյան, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
 3. Եվրասիա միջազգային համալսարան (ԵՄՀ) ), Արեւիկ Օհանյան, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
 4. Հյուսիսային համալսարան (ԱՄ), Լուսինե Ֆլջյան, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։,
 5. Գավառի պետական ​​համալսարան (ԳՊՀ), Ռուզաննա Հակոբյան, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
 6. Մասնագիտական ​​ազգային կենտրոն. Կրթության որակի ապահովման հիմնադրամ (ՈԱԱԿ), Ռուբեն Թոփչյան, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
 7. Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ԿԳՆԾ), Սյուզաննա Ղազարյան, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
 8. Կրթական քաղաքականության և կառավարման հայկական կենտրոն (ACEP), Արայիկ Նավոյան, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Արտասահմանյան գործընկերներ՝

 1. Օլդենբուրգի Կարլ ֆոն Օսիեցկու համալսարան (UOL) – Գերմանիա, պրոֆ. դոկտոր Խորխե Մարքս Գոմես, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
 2. Դրեզդենի տեխնիկական համալսարան(TU DRESDEN) –Գերմանիա,Քրիստինա Սպիրոու, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
 3. Ժենովայի համալսարան (UNIGE) –Իտալիա, Պարոն Անջելո Մուսաիո, Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

«Հայաստանում ներառական, թվային ու կանաչ ուղղվածությամբ բարձրագույն կրթության պատշաճ կառավարման և որակի գործունեության առանցքային ցուցանիշների (ԳԱՑ) ազգային շրջանակի ստեղծում» (KPI4HE) ծրագիրը նպատակ ունի բարելավելու բարձրագույն կրթության համակարգի կառավարումն ու համալսարանների ռազմավարական պլանավորումը, որոնք նպաստելու են որակյալ ու ներառական, թվային ու կանաչ ուղղվածությամբ բարձրագույն կրթությանը Հայաստանում՝ բարձրագույն կրթության գործունեության առանցքային ցուցանիշների ազգային շրջանակի (ԳԱՑԱՇ) մշակման և ներդրման, ինստիտուցիոնալ հետազոտությունների կառուցակարգերի զարգացման ու պլանավորման ծառայությունների գործարկման և հաստատությունների հավատարմագրման պետական չափանիշների վերանայման միջոցներով՝ համաձայն ԳԱՑԱՇ-ի:

Ծրագրի առանցքային դրույթը ազգային և ինստիտուցիոնալ վարչակազմի, որոշումներ կայացնողների, դասավանդողների ու հետազոտողների կարողությունների զարգացումն է՝ ԳԱՑԱՇ-ին ինտեգրելու կայուն զարգացման նպատակներին համապատասխան՝ որպես բարձրագույն կրթության կառավարման և համալսարանական կառավարման պրակտիկայի, ռազմավարական պլանավորման, կառավարման և որակի ապահովման գործիք:

Ակնկալվում է, որ «Էրազմուս+» ծրագրի ֆինանսավորման ավարտից հետո ծրագրի շարունակականությունը կապահովեն.

 1. բարձրագույն կրթության կառավարման, համալսարանական ռազմավարական պլանավորման, կառավարման և որակի բարելավման համար ինստիտուցիոնալ հետազոտությունների կառուցակարգերի զարգացման եվրոպական փորձի ուսումնական փաթեթի կիրառում թվայնացման և կանաչ անցման համատեքստում:
 2. Ներգրավված հաստատություններից ռազմավարական պլանավորման, տեղեկատվական համակարգի կառավարման, որակի ապահովման, կրթական և վարչական կառավարման համար անձնակազմի վերապատրաստում:
 3. Բարձրագույն կրթության ԳԱՑԱՇ և դրա թվային հարթակի ստեղծում, որը աջակցելու է Հայաստանում ներառական, թվային և կանաչ բարձրագույն կրթության անցմանը:
 4. Ներգրավված հաստատության կարիքներին, առաքելությանը և նպատակներին համապատասխան ԳԱՑԱՇ-ի կիրառման ինստիտուցիոնալ հետազոտությունների կառուցակարգերի իրականացման գործառնական ուղեցույցների կիրառում:
 5. Գործառնական ինստիտուցիոնալ հետազոտություններ և պլանավորման ծառայություններ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներգրավված անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով և կանոնակարգերով:
 6. Ներգրավված բուհում փորձնական ինստիտուցիոնալ հետազոտությունների կառուցակարգերի և ռազմավարական պլանավորման միջոցառումների հաշվետվությունների ներկայացում:
 7. Վերանայված և ընդունված պետական հաստատությունների հավատարմագրման պետական չափանիշները՝ համաձայն ԳԱՑԱՇ-ի:

Ծրագրից ակնկալվող արդյունքներ

Ինստիտուցիոնալ մակարդակ - Ինստիտուցիոնալ հետազոտությունների կառուցակարգերի ընդլայնված իրավասություններով պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմի ապահովումը՝ թվայնացման և կանաչ անցման ունակությամբ՝ ֆունկցիոնալ ծառայությունների և ԳԱՑ-ի մի շարք համապատասխան ինստիտուցիոնալ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և օգտագործման հիման վրա ամենօրյա կառավարման և ռազմավարական պլանավորման, մոնիտորինգի և վերահսկման, որակի գնահատման և որոշումների կայացման պայմանների ստեղծման, համալսարանի արդյունավետ և կանաչ գործունեության և զարգացման աջակցության համար:

Ազգային մակարդակ - Բարձրագույն կրթության ԳԱՑԱՇ-ը, ԳԱՑԱՇ-ին աջակցող թվային հարթակի և ԳԱՑԱՇ-ին համապատասխան հաստատությունների հավատարմագրման վերանայված պետական չափանիշների ներդրումը՝ որպես բարձրագույն կրթության համակարգի ներառական, թվային և կանաչ բարձրագույն կրթության արդյունավետ կառավարման գործիքներ:

Եվրոպական մակարդակ - Փորձի փոխանակումը, ցանցերի ստեղծումը և ներգրավված գործընկերների միջև երկարաժամկետ համագործակցության խթանումը՝ համապատասխան ԵՄ չափանիշներին՝ նպաստելով Հայաստանի բուհերի ինտեգրմանը Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին: