logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

sin nec

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրի համարը՝ 101129029

Ծրագրի անվանումը՝ «Կայունություն և միջազգայնացման կարողություններ՝ նպաստելու

 նորեկների բարձրագույն կրթության արդիականացմանը հարևան արևելյան երկրներում»

 Տևողությունը՝ 36 ամիս (2023 – 2026 թթ.)

Համակարգող՝ Տերամո համալսարան, Իտալիա  www.unite.it

   

Գործընկերներ

Ալֆրեդ Նոբելի համալսարան, Դնիպրո Ուկրաինա https://old.duan.edu.ua/international/
Կարինտիայի կիրառական գիտությունների համալսարան, Ավստրիա  www.fh-kaernten.at
Եվրասիա միջազգային համալսարան, Հայաստան  www.eiu.am
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ, Հայաստան www.asipc.am
Հյուսիսային համալսարան, Հայաստան  www.northern.am
Երևանի հայբուսակ համալսարան, Հայաստան https://www.academedu.org
Խարկովի ներքին գործերի ազգային համալսարան, Ուկրաինա https://univd.edu.ua
Խարկովի ռադիոէլեկտրոնիկայի ազգային համալսարան, Ուկրաինա www.nure.ua
Կրթության թվայնացման ինստիտուտ, Ուկրաինա https://iitlt.gov.ua
Սումո տեխնոլոգիաներ (GMBH), Ավստրիա  www.sumo-technologies.com
«Երիտասարդներ առանց սահմանների» երիտասարդական ՀԿ, Հայաստան https://www.facebook.com/Youngsterswithoutborders/

Ուկրաինական եվրոպական ուսումնասիրությունների ասոցիացիա (UESA), Ուկրաինա www.jmce.ukma.kiev.ua.uaes

Ծրագրի նկարագիրը

Միջազգայնացումը և կայունությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (բուհերի) աճող առաքելություններն են ամբողջ աշխարհում, որոնք ուղղված են խթանելու բարձրորակ և փոխկապակցված ակադեմիական համակարգ, որն արձագանքում է առաջացող համաշխարհային մարտահրավերներին և նոր ուսանողների վերապատրաստման կարիքներին: «Կայունություն և միջազգայնացման կարողություններ՝ խթանելու նորեկների բարձրագույն կրթության արդիականացումը հարևան արևելյան երկրներում» (SIN-NEC) ծրագիրն անդրադառնում է քիչ փորձառու, նորեկների հայկական և ուկրաինական բարձրագույն կրթության կայունության և միջազգայնացման կարողությունների բարձրացման անհրաժեշտությանը: Հաստատություններ (բուհեր) ԵՄ 3 գործընկերների (2 բուհ, 1 մասնավոր ընկերություն) և 1 փորձառու հայաստանյան բուհերի աջակցությամբ: Այս նպատակն իրականացնելու համար ծրագիրը, համապարփակ ինքնագնահատումից հետո, կզարգացնի գիտնականների, ղեկավարների և վարչական անձնակազմի կարողությունները միջազգայնացման և կայունության ուղղությամբ, ռազմավարությունների և գործողությունների ծրագրերի պլանավորման և մշակման վերաբերյալ: Ծրագիրը կբարձրացնի ուսուցիչների միջազգայնացման ներուժը առցանց միջավայրում նորարարական մանկավարժության և թվային գործիքների դասավանդման և վերապատրաստման վերաբերյալ: Դասընթացն ուղղված կլինի կայունությանը և կայուն ձեռներեցությանը, որոնք կօգտագործվեն նոր ձևաչափերի մշակման և փորձարկման համար:

Ծրագրի հիմնական արդյունքները

  • Բարելավել և զարգացնել 7 նորեկ և պակաս փորձառու բուհերի բարելավված կարողությունները, որոնք կօգտագործվեն միջազգայնացման և կայունության ժամանակակից ռազմավարական ծրագրերում և գործողություններում.
  • Բարձր որակավորված ուսուցիչների ուսուցման նոր մեթոդաբանությունների, լեզվական ռազմավարության, տարատեսակ սովորողների կառավարման, առցանց փոխանակման և կայունության վերաբերյալ.
  • ՀՀ և Ուկրաինայի համալսարանների սարքավորումների և ծրագրային ապահովման արդիականացում՝ աջակցելու միջազգայնացմանն ու առցանց փոխանակմանը:

«SIN-NEC»-ի փոխկապակցված գործունեությունը գիտելիքների փոխանցման և լավագույն փորձի փոխանակման միջոցով կնպաստի նորեկ բուհերի միջազգայնացմանը և կբարձրացնի կայունության հայեցակերպերի վերաբերյալ իրազեկվածությունը, որոնք կարող են օգտագործվել որպես ձևաչափ հետագայում շահագործվելով այլ միջավայրերում: