logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի «Տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել տնտեսագետ կառավարչի մասնագիտության պատասխանատու, մասնագիտական աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու ընդունակ և միջազգային միջավայրին հարմարվող մասնագետներ:

 

Ամբիոնի  գործունեության հիմնական ուղղությունները.

 1. Իրականացնել կրթական ծրագրեր, որոնք ամբիոնի շրջանավարտներին հնարավորություն կտան լինելու ձեռնարկությունների կառավարման ոլորտի հաջողակ պրակտիկ մասնագետներ:
 2. Իրականացնել մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության քաղաքականություն, որը նպաստում է ուսանողակենտրոն ուսուցմանը:
 3. Ուսանողների մոտ զարգացնել տնտեսագիտության և կառավարման՝ որպես մասնագիտության արժևորման և մասնագիտության նկատմամբ  պատասխանատվու­թյան զգացում:
 4. Ընդլայնել ամբիոնի համագործակցության շրջանակները ակադեմիական ավելի լայն հանրության հետ:

 

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդումը՝

 1. Ազգային հաշիվների համակարգ
 2. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարում
 3. Աուդիտի հիմունքներ
 4. Աուդիտի միջազգային ստանդարտներ
 5. Ապահովագրական գործ
 6. Առաջնորդություն
 7. Արտադրողական ուժերի տեղաբաշխում
 8. Արտադրության կազմակերպում և պլանավորում
 9. Բանկային հաշվառում
 10. Բանկային մենեջմենթ
 11. Բիզնեսի վիճակագրություն
 12. Բնապահպանման և բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 13. Բորսայական գործ և արժեթղթերի շուկա
 14. Գնագոյացումը շուկայական էկոնոմիկայում
 15. ԳՏԱ կանխատեսման մեթոդները
 16. Ընդհանուր տնտեսագիտություն
 17. Ժողովրդագրության և աշխատանքային ռեսուրսների կառավարում
 18. Ինովացիոն կառավարում
 19. Ծառայությունների էկոնոմիկա
 20. Կազմակերպման տեսություն
 21. Կառավարչական հաշվառում
 22. Կառավարչական որոշումների ընդունում   
 23. Կոնտրոլինգ
 24. Կոնֆլիկտների կառավարում
 25. Կորպորատիվ կառավարում
 26. Հակաճգնաժամային կառավարում
 27. Համաշխարհային տնտեսական աշխարհագրություն
 28. Հանրային ծառայություն
 29. Հանրային կառավարում
 30. Հաշվային քաղաքականություն
 31. Հաշվապահական հաշվառման համակարգչային փաթեթներ
 32. Հաշվապահական հաշվառման տեսություն
 33. Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
 34. Հաշվապահական հաշվառումը հանրային ոլորտում
 35. Հաշվապահական միջազգային ստանդարտներ
 36. Հարկեր և հարկային քաղաքականություն
 37. ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական աշխարհագրություն
 38. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
 39. Ձեռներեցության հիմունքներ
 40. Ճյուղի տնտեսագիտություն և մենեջմենթ
 41. Մաթմոդելները տնտեսագիտության մեջ
 42. Մակրոտնտեսական կառավարում և կանխատեսում
 43. Մակրոտնտեսական կարգավորում
 44. Մասնագիտության ներածություն
 45. Մարքեթինգի հիմունքներ
 46. Մաքսային քաղաքականություն
 47. Մեգաէկոնոմիկա
 48. Մենեջմենթի հիմունքներ
 49. Միկրոէկոնոմիկա
 50. Միջազգային առևտուր
 51. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 52. Նախագծերի կառավարում
 53. Շինարարության էկոնոմիկա
 54. Որակի կառավարում
 55. Ռազմավարական կառավարում
 56. Ռազմավարական հաշվառում
 57. Ռազմավարական պլանավորում
 58. Ռիսկերի կառավարում
 59. Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն
 60. Սպասարկման ոլորտի էկոնոմիկա և կազմակերպում
 61. Սպասարկման ոլորտի կառավարում
 62. Վարչարարության հիմունքներ
 63. Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն
 64. Տնտեսագիտական սոցոլոգիա
 65. Տնտեսագիտության տեսություն
 66. Տնտեսագիտություն
 67. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն
 68. Տնտեսական դիվանագիտություն
 69. Տնտեսական մրցակցության կարգավորում      
 70. Տնտեսական ուսմունքների պատմություն
 71. Տնտեսական պատմություն
 72. Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ
 73. Ֆինանսական հաշվառում
 74. Ֆինանսական մենեջմենթ
 75. Ֆինանսական շուկաներ
 76. Ֆինանսներ և վարկ
 77. Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են գիտությունների 5 դոցենտ, 1 պրոֆեսոր, 3 ասիստենտ:

Ամբիոնի վարիչ՝  Ա. Ճուղուրյան

Ընդունելության ժամերը՝

Երկուշաբթի-Ուրբաթ՝ 12:00-14:00

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ


tshghuryan

Կրթություն                       1977-1981                                Հայաստանի պետական տնտեսագիտական   համալսարան,  մագիստրոս  ֆինանսիտի    

1983-1985                                 Մոսկվայի պետական համալսարան, տնտեսագիտության թեկնածու

2000-2002                                 Հայաստանի պետական համալսարանի դոկտորանտուրա, տնտեսագիտության դոկտոր


Աշխատանքային փորձ

2013 – մինչ այժմ                       Երևանի Հյուսիսային համալսարան, պրոֆեսոր

2010- 2012                                   Ավետիք Մկրտչյանի անվ. տնտեսաիրավաբանական  համալսարան, պրոֆեսոր

1986-2010                                    Հայսատանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, դոցենտ

1981-1986                                    ՀՀ կենտկոմի հրատարակչություն, ավագ հաշվապահ   

 

Դասավանդվող  առարկաների  շրջանակ                   

- ֆինանսներ                         

-  կառավարում

 

Հրատարակումների ընտրանի                               

Հաշվապահական հաշվառում, ուս. ձեռ., 2007

Ֆինանսական կառավարում., ուս. ձեռ., 2012

Հանրամատչելի տնտեսագիտություն, 2017

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

poghosyan

Կրթություն

 1990-1995թթ.          Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ինֆորմատիկայի և ԿԱՀ    ֆակուլտետի ուսանող

  2008-2015թթ.           ԵՊՀ / Տնտեսագիտության  տեսության ամբիոնի հայցորդ

  2015-2016                 Եվրոպայի Խորհրդի  Քաղաքական դասընթացների  Երևանյան դպրոց

 

Գիտական աստիճան, կոչում

Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական թեմա՝ «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները մարդկային կապիտալի տեսության համատեքստում», 2015թ.

 

Աշխատանքային փորձ

2004թ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի  Մարզախաղերի  ամբիոնում՝ կաբինետի վարիչ

2004-2008թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի   Հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս

2006-2013թթ.  Համատեղությամբ Երևանի Հյուսիսային համալսարանի  Տնտեսագիտության և կառավարման  ամբիոնի դասախոս

2008-2015թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի   Հասարակագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս

2013-2014թթ. Երևանի Հյուսիսային համալսարանի  Տնտեսագիտության և կառավարման  ամբիոնի վարիչ

2015թ. առ այսօր ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության Բյուջետային ֆինանսավարման  և ծրագրերի համակարգման վարչության Ծրագրերի համակարգման և գնումների բաժնի պետ

2015թ. առ այսօր համատողությամբ Երևանի Հյուսիսային համալսարանի  Տնտեսագիտության և կառավարման  ամբիոնի դասախոս

Զեկուցումներով հանդես է եկել 8 գիտաժողովների,  անցել է որակավորման  10 դասընթաց, 16 հոդվածների հեղինակ է, մասնակցել է  միջազգային 3 ծրագրի:

 Կարդացվող դասընթացներ

 • Տնտեսագիտության տեսություն
 • Սպասարկման ոլորտի էկոնոմիկա
 • Տեխնոլոգիա
 • Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


baharyan

Կրթություն                      Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

1998-2003թթ.       Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում բաժին, տրվել է տնտեսագետի որակավորում:

2007-2009 թթ.                  Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի հայցորդ, ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտի խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է տնտեսագիտության թեկնածուի գիտ. աստիճան

2010-                                շնորհվել է տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի կոչում

Աշխատանքային փորձ

2011 – մինչ այժմ                       Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, դոցենտ

2011- 2013                                 Երևանի Հյուսիսային համալսարան, Դոցենտ

2006-2011                                   Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, դասախոս

Դասավանդվող առարկաների շրջանակ

Միկրոէկոնոմիկա, Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում և կառավարում, Նորամուծական կառավարում, Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն, Ճյուղային շուկաների տնտեսագիտություն, Կառավարչական հաշվառում, Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն

Հրատարակումների ընտրանի                               

 1. «Ռուս - անգլերեն – հայերեն տնտեսագիտական տերմինների բացատրական բառարան».- Երևան, Ճարտարագետ 2010, 104 էջ
 2. Делегирование полномочий в системе функций инновационного менеджмента.- Международная научно-практическая конференция ,,Инновационные технологии и защита окружающей среды”/ Сборник трудов.- Кутаиси 2012, стр. 469-470
 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում/ ուսումնական ձեռնարկ.- Երևան, Զանգակ – 2014, 512 էջ (համահեղինակությամբ)
 4. ՀՀ տնտեսության ոլորտային զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները Մաքսային միության անդամակցության պայմաններում (Կոլեկտիվ մենագրություն)// («Ամբերդ» մատենաշար): Եր.: Տնտեսագետ, 2015, 104 էջ
  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

bakur

Կրթություն

2003 - 2006 թթ. ՀՊՏՀ ասպիրանտուրայի բաժին
1998 - 2003 թթ. ՀՊՏՀ մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ: Տնտեսագետ-մաթեմատիկոսի որակավորում:

Գիտական աստիճանը

Տնտեսագիտությանթեկնածու

Թեկնածուական թեմա - «Հարկայինբեռիռացիոնալտեղաբաշխմանտնտեսամաթեմատիկականմոդելը», 2011թ.

Աշխատանքային փորձ

2017 թ-իցառ այսօր ԵՊՀ դասախոս
2015 թ-իցառ այսօր Երևանի Հյուսիսային համալսարան դասախոս
2014 թ-ից առ այսօր «ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ¦ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՙֆինանսական օգնական՚ համակարգի խմբագիր, ՓԼԱՖ կանխարգելման ներքին դիտարկող, վարկային մասնագետ
2011 - 2015 թթ. Երևանի Գլաձոր համալսարան դասախոս
2012 - 2013 թթ. «ՄՖԲ¦ Ֆինանսական ակադեմիա դասախոս

2011 - 2012 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան դասախոս
2007 - 2009 թթ.«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ¦ ՓԲԸ վարկային գործակալ, Բեք օֆիսի բաժնի մասնագետ,«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի¦ բաժնի մասնագետ

Դասավանդվող  առարկաներ

 • Էկոնոմետրիկա
 • Ֆինանսատնտեսականգործընթացներիկարգավորմանմեթոդները
 • Մասնագիտականհետազոտություններըտնտեսականվերլուծություններում
 • Ֆինանսականմաթեմատիկա
 • Վիճակագրությանընդհանուրտեսություն
 • Ֆինանսականմաթեմատիկա
 • Սոցիալ-տնտեսականվիճակագրություն
 • Ապահովագրականգործ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

 • Ֆինանսավարկայինգործ
 • Բանկայինգործ
 • Գիտականհետազոտությանմեթոդաբանություն
 • Հարկայինհամակարգիարդյունավետությանբարձրացումը ՀՀ-ում
 • Տնտեսագիտամաթեմատիկականմեթոդներ և մոդելավորում

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

harutxalatyan

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2005-2009                                  ՀՊՄՀ, Պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժին

2009-2011                                  ՀՊՄՀ,ԿՔԱ ֆակուլտետ,մագիստրոս

2016-մինչ այժմ                        ԵՀՀ տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի հայցորդ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2011 - մինչ այժմ                      Երևանի Հյուսիսային համալսարան, ավագ դպրոցի ուսուցիչ                                                       

2012 - մինչ այժմ                      Երևանի Հյուսիսային համալսարան,դասախոս

ԴԱՍԱՎԱՆԴՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ                          
  - տնտեսական աշխարհագրություն
 -  բնապահպանման և բնօգտագործման տնտեսագիտություն
 - ժողովրդագրություն և աշխատանքային ռեսուրսներ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆԻ            

 • Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարում. ձեռնարկ 2016
 • Բնապահպանական աուդիտի մեթոդաբանական հիմնախնդիրները. 2016
  Проблемы интеграции финансовой и экологической отчетности .Москва 2017

 
Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դեկանի տեղակալի ժամանակավոր թափուր հաստիքի համար

02.03.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դեկանի տեղակա...

Մրցույթ բժշկական քոլեջի «Քույրական գործ» մասնագիտության թափուր հաստիքի համար

02.03.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ բժշկական քոլե...

Քարտեզ

map

Գնահատեք Տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը