logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ARM CHAIR

Գլխավոր

Հյուսիսային համալսարանի  «Հայոց լեզու, գրականություն և լրագրություն» ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ ՀՀ և արտ­երկրի հայկական դպրոցներում՝ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ, դպրոցի տնօրեն, թանգարաններում, արխիվնե­րում՝ խմբագիր, սրբագրիչ, Մատենա­դա­րա­նում՝ լաբորանտ, թարգմանիչ:

 

Ամբիոնի  գործունեության հիմնական ուղղությունները.

 

 1. Իրականացնել կրթական ծրագրեր, որոնք ամբիոնի շրջանավարտներին հնարավորություն կտան լինելու «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության գծով հաջողակ և գործնական մասնագետներ, գիտակրթական գործունեություն իրականացնելու ունակ, ստացած գիտելիքները մասնագիտական ոլորտում կիրառելու կարողություն ունեցող կադրեր:
 2. Ապահովել որոշակի կրթական մակարդակ, գիտելիքների յուրացման առավել արդյունավետ մեթոդների մշակում և կիրառում,  ինչպես նաև համընդհանուր (ունիվերսալ) և մասնագիտական հմտությունների զարգացում:
 3. Վերջնարդյունքների ձևավորմանը միտված ուսուցում:
 4. Ապահովել ուսանողակենտրոն միջավայր, տեսական և գործնական բաղադրիչների փոխկապակցվածություն, տրամադրել համապատասխան ռեսուրսներ:
 5. Ընդլայնել ամբիոնի համագործակցության շրջանակները ակադեմիական ավելի լայն հանրության հետ:

                                                       

Ամբիոնն իրականացնում է հետևյալ առարկաների դասավանդումը՝

 1. Հայոց լեզու
 2. Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
 3. Լեզվաբանության հիմունքներ
 4. Հայ գրականության պատմություն
 5. Արտասահմանյան գրականության պատմություն
 6. Մանկական գրականություն
 7. Երեխայի խոսքի զարգացում
 8. Հռետորական արվեստ և դատական ճառ
 9. Մանկավարժի խոսքի մշակույթ և հաղորդակցման արվեստ
 10. Գրականության ներածություն

Դասախոսական կազմ՝

Ամբիոնում դասավանդում են 6 դասախոս, 3 դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ՝  Նունե Մկրտչյան

Ընդունելության ժամերը՝

Երկուշաբթի՝ 9.30-15.30, Երեքշաբթի՝ 9.30-15.30,  Չորեքշաբթի՝ 9.30-15.30,

Հինգշաբթի՝ 9.30-15.30

Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

Անձնակազմ


N MKRTCHYAN

Կրթություն

1976-1986թթ.՝ Երևանի թիվ 82 դպրոց

1987-1992թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄ ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետ

2010 թ. նոյեմբերի 12-ի նիստի, թիվ 7 արձանագրությամբ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայցորդ

Գիտական աստիճան, կոչում՝
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու  

Թեկնածուական թեմա - 2013թ. (Ժ. 01.02 «Նորագույն շրջանի հայ գրականություն») մասնագիտությամբ ատենախոսություն, թեմա՝ «Բնաշխարհի փիլիսոփայությունը Վախթանգ Անանյանի փոքր արձակում» 

Աշխատանքային փորձ

1996-97թթ. Ակ. Բակունցի անվան ուսումնարանի մեթոդիստ-դասախոս

2000թ.-ից մինչ օրս՝ Հյուսիսային համալսարանի դասախոս

2011-2012թթ. Հայ և ռոմանագերմանական բանասիրության դեպարտամենտի դեկան

2017թ. ից մինչ օրս՝ Հայոց լեզվի, գրականության և լրագրության ամբիոնի վարիչ

2012թ.-ից մինչ օրս՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող

Դասավանդվող  առարկաները

Բակալավրիատ 
•Գրաբար, Ժամանակակից հայոց լեզու
•Հայոց լեզվի դասավանդման տարրական ուսուցման մեթոդիկա
• Խոսքի զարգացման մեթոդիկա ն/դ

Մագիստրատուրա

 • Տարրական և միջին դպրոցում մայրենիի ուսուցման գիտատեսական հիմունքները
  • Երեխաների խոսքի զարգացման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

 Հրապարակումների   ընտրանի/5 և ավելի/

 1. «Մարդ- բնություն փոխհարաբերության խնդիրը Վախթանգ Անանյանի որսորդական պատմվածքներում ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան, գրականության ինստիտուտ, Հայաստանի գրողների միություն, Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2012թ.,էջ 229- 233:
 2. «Սանահինը որպես հայ դպրության օջախ» Սանահինի համալսարանի հիմնադրման 1050-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր 2017, էջ 87-95:
 3. «Հայոց ցեղասպանությունը և Վերաքննիչ բյուրոյի աշխատանքը» Սանահինի համալսարանի հիմնադրման 1050- ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր 2017, էջ 76-82:
 4. «Մանուկ Աբեղյանը մանկավարժ», Հայագիտական հանդես 1/35, 2017 էջ 128:
 5. «Գրագիտության ուսուցումը նախադպրոցական տարիքում» Հյուսիսափայլ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, էջ 108-116: «»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


hakobyan

 Կրթություն

1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող 
2005-2008  թթ. Հայ–ռուսական/ Սլավոնական համալսարանի լրագրության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան, կոչում
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Թեկնածուական թեմա - «Սիլվա Կապուտիկյանի հրապարակախոսությունը», 2008թ.

Աշխատանքային փորձ

1996-97 թթ. թղթակցել  է «Պաս», «Մոլորակ», «Ժամանակ» թերթերին, վարել «Պաս» և «Մոլորակ» օրաթերթերի  թարգմանական էջերը:

2001-2002թթ. աշխատել է ԱԼՄ հեռուստաընկերությունում որպես ,,«Ինքնահաստատում» և «Փոքրիկների մեծ աշխարհը» հաղորդաշարերի սցենարիստ-խմբագիր: Շուրջ 40 հաղորդումների և մի շարք ռեպորտաժների հեղինակ է:

2002-2008թթ. հայոց լեզվի և գրականության ավագ դասախոս է աշխատել Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում:

2003-2006թթ. համատեղությամբ աշխատել է ԵՊՀ  «Բանբեր Երևանի համալսարանի» գիտական հանդեսում:

2009-2010թթ. աշխատել է «Սիլվա Կապուտիկյան» տուն-թանգարանում որպես գիտաշխատող: 

2008թ. առ այսօր Հյուսիսային համալսարանի Հայոց լեզվի, գրականության  և լրագրության ամբիոնի դոցենտ է, Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար, «Հյուսիսային համալսարան» պաշտոնաթերթի գլխավոր խմբագիր, գիտխորհրդի քարտուղար: Թղթակցում է «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթին:

 

Դասավանդվող  առարկաները

 Լրագրության հիմունքներ, Լրագրային ժանրերը, Գովազդ և հանրային կապեր,  Տեղեկատվական պատերազմներ և հասարակության անվտանգություն, Մանկական գրականություն:

 
Հրապարակումների   ընտրանի /5 և ավելի/

 1. Հանրային կապերի (PR) ուսուցման իմ փորձից: Մեթոդական ուղեցույց, Հեղինակային հրատարակություն, 2016 թ.,
 2. Քողարկված կառավարման մոդելը (PR) Հ. Թումանյանի «Քաջ Նազարը» հեքիաթում,  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 2014, թիվ
 3. «Ժամանակակից հայկական հեռուստատեսությունը մշակութահոգեբանական պատերազմների համատեքստում», Հյուսիսային համալսարան, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ե., 2012, էջ 263-272:
 4. «Ս. Կապուտիկյանի հրապարակախոսությունը հետխորհրդային շրջանում» // Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2007, թիվ 3, էջ 173-178:
 5. «Ամենայն հայոց բանաստեղծն ու ամենայն հայոց բանաստեղծուհին. հոգևոր առնչություններ», Էջմիածին/ Պաշտօնական ամսագիր ամենայն հայոց կաթողիկոսութեան Մայր աթոռոյ սրբոյ Էջմիածնի, փետրուար, 2009, ԿԵ տարի, էջ 139-145:

 Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


DAVTYAN

Կրթություն

1996-2001թթ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրության բաժին:

2001-2007թթ Մանկավարժական համալսարանի հայ նոր գրականության ամբիոնի հայցորդ:

Գիտական աստիճան, կոչում`
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու , դոցենտ 

Թեկնածուական թեմա - 2007թ. <<Թեքեյան-Տերյան գրական առնչությունների շուրջ>>:


Աշխատանքային փորձ

2008-2012թթ դասախոսություններ է կարդացել ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներին:

2012-2014թթ աշխատել է ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնում որպես դասախոս:

2007-ից մինչ այսօր դասախոսում է Երևանի Հյուսիսային համալսարանում:


Դասավանդվող  առարկաները

Հայոց լեզու, Հայ գրականության պատմություն


Հրապարակումների   ընտրանի/5
և ավելի/

1.Կոստան Զարյան և Հովհ. Թումանյան առնչությունների համատեքստում (մեկնական- զուգադրական քննություն), Հանրապետական միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, Հյուսիսային համալսարան Եր., 2013:

2.Սփյուռքահայ գրականության դասավանդման հիմնախնդիրները, մեթոդական ուղեցույց, Երևան, 2014:

3.Թեքեյան-Տերյան գրական առնչությունների շուրջ, մենագրություն, Երևան, 2017:

4.Նավի և ծովի սիմվոլիկ պատկերները Կոստան Զարյանի ստեղծագործական համակարգում, Հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, 2017:

5.Ազգային ոգու փնտրտուքը Կոստան Զարյանի էսսեներում, Հյուսիսափայլ, թիվ 1, Երևան, 2017:


Պարգևներ

1999թ. Ֆրանսիայի Նիս քաղաքի Ռուբեն Սևակի հիշատակի տան հիմնադիր-տնօրեն Հովհաննես Չիլինկիրյանի կողմից արժանացել եմ գրական մրցանակի և շնորհագրի:


Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


COVINAR

Կրթություն

1996-2001թթ.         ԵՊՄՀ-ի բանասիրության ֆակուլտետ:

2002-06թթ.           ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ասպիրանտուրա:

Գիտական աստիճան, կոչում
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու , դոցենտ 

Թեկնածուական թեմա - 2007թ. «Ավետիք Իսահակյանի քնարական արձակը և առակները»:


Աշխատանքային փորձ

2002-08թթ.              աշխատել եմ Արարատի պետական քոլեջում որպես հայոց լեզվի և հայ գրականության դասախոս:

2007-ից                     մինչև այսօր Երևանի Հյուսիսային համալսարանում` որպես հայոց լեզվի և  գրականության  դասախոս:

2009-2015թթ.           համատեղության կարգով դասավանդել եմ Գավառի պետական համալսարանի մագիստրատուրայում:

2011-15թթ.               աշխատել եմ Երևանի Հյուսիսային համալսարանի որակի ապահովման վարչությունում որպես ավագ մասնագետ:

2014-ից                     մինչև այսօր աշխատում եմ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի հումանիտար գիտությունների ամբիոնում որպես դասախոս:


Դասավանդվող  առարկաները

Հայոց լեզու, Արտասահմանյան գրականություն                              


Հրապարակումների   ընտրանի/5
և ավելի/

 • «Որակի ապահովման մեթոդական ուղեցույց», Երևան, 2011, 164 էջ (համահեղինակ):
 • «Որակի ապահովման ձեռնարկ», Երևան, 2014, (համահեղինակ):
 • «Քաջ Նազարի թումանյանական և իսահակյանական ընկալումը»//Վ. Տերյանի ծննդյան 125-ամյակին և հումանիտար գիտությունների հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողովների նյութեր, Երևան, 2011, էջ 95-103:
 • «Արևելյան կենսափիլիսոփայության իսահակյանական ընկալման հարցի շուրջ»//Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու Ν 13, Գավառ, 2011, էջ 442-451:
 • «Մանկավարժական կադրերի մասնագիտական որակների բարձրացման խնդիրը բուհական համակարգում»//Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու Ν 15, Գավառ, 2013, էջ 503-508:
 • «Արտակ Համբարձումյանի քնարերգությունը»//Բուհերի ակադեմիական ազատությունների և մրցակցային պայմանների ապահովումը՝ բարձրորակ կրթության գրավական. միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2013, էջ 271-275:
 • «Հազարան բլբուլ և Կապույտ թռչուն. զուգադրական վերլուծություն», 2014թ.

 

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն


makhalyan

Կրթություն
 
1973-1977թթ. Երևանի Գեղարվեստա–թատերական ինստիտուտ

 Աշխատանքային փորձ

1978-2003թթ. աշխատել է <<Հայպետհեռուստառադիոկոմիտե>>-ում սփյուռքահայության համար տրվող հաղորդումների խմբագրությունում որպես ռեժիսոր:

1998-2003թթ. նույն խմբագրությունում հեղինակել և վարել է <<Թատերական հանդիպումներ>> հաղորդաշարը:

1999-2001թթ. համատեղությանաբ աշխատել է Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում որպես գրական մասի վարիչ:

2003-2006թթ. աշխատել է <<Ալմ>> հեռուստաընկերությունում որպես խոսքի ոճաբան

2003-2010թթ. համատեղությամբ աշխատել է Երևանի <<Հրաչյա Աճառյան>> համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնում որպես ավագ դասախոս:

2006-2011թթ. աշխատել է Ռադիոֆիզիկայի ԳՀԻ-ում հայերենի սրբագրիչ::

2011-2014թթ. դասախոսել է <<Հեռուստատեսության և ռադիոյի ակադեմիայում>>:

2015թ.-ին <<Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիուտ>> ՊՈԱԿ-ի կողմից (պայմանագրային հիմունքով) կադրերի վերապատրաստման և մասնագիտական ուսուցման նպատակով <<Խոսքի մշակույթ և հաղորդակցման արվեստ>> թեմայով դասախոսություններ ու գործնական պարապմունքներ է անցկացրել կառավորության անդամների և քաղաքացիական ծառայողների հետ:

2014թ.-ից առ այսօր աշխատում է Երևանի Հյուսիսային համալսարանի հայոց լեզվի, գրականության և լրագրության ամբիոնում որպես դասախոս:Կարդացվող դասընթացներ

Խոսքի մշակույթ և հաղորդակցման արվեստ, հռետորական արվեստ և դատական ճառ, մանկավարժի բանավոր խոսքի հաղորդակցման մշակույթ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերենՀայտարարություններ

Առցանց բաց դասախոսություն

11.07.2020
Առցանց բաց դասախոսություն

                      &n...

Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

27.06.2020
Հայտարարություն համալսարանի ուսանողների համար

Հարգելի ուսանողներ, այսուհետև ձեզ անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության էլեկտրոնա...

Գլխավոր նորություններ

Քարտեզ

map

Գնահատեք Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը