logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

<հ1>Philology

    2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

/ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ/ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/

                                             
       

   
                                                                         
                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                                 I  կուրս  լս.  
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2      
3-4 Արտակարգ իրավ.բն.առաջին բուժ. Բալյան Անուշ  միանալ դասին
5-6 Գրականության ներածություն Դավթյան Վարդուհի
7-8 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե  
       
երեքաբթի        1-2
9:30-10:30
Արտասահմանյան գրականություն  Ասատրյան Ծովինար  միանալ դասին
      3-4
10:40-11:40
Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
       5-6
12:00-13:00
Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
      7-8
13:10-14:10
Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Արտյոմ միանալ դասին
       
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե միանալ  դասին
3-4 Գործնական քերականություն Թամազյան Անի
5-6 Ընդհանուր հոգեբանություն Մամիկոնյան Մարինե
7-8      
       
հինգշաբթի 1-2 Հիմնական օտար լեզու  Ալավերդյան Անահիտ  միանալ դասին
3-4 Հիմնական օտար լեզու  Ալավերդյան Անահիտ
5-6      
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հովհաննես   միանալ դասին
3-4 Մշակութաբանություն Հարությունյան Արմեն
5-6 Լեզվաբանության հիմունքներ Ասատրյան Ծովինար
7-8 Համակարգչային գործ  Տիգրանյան Նարեկ
9-10         

                                                          ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                               II  կուրս                            լս.
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե           միանալ դասին
3-4 II մասնագիտական օտար լ./իսպ./ Տոնոյան Լիլիթ
5-6 Ռուս գրականության պատմ. Հովհաննիսյան Գայանե
7-8 Հիմնական օտար լեզու Թամազյան Անի
9-10      
երեքաբթի 1-2      
3-4 Հայ գրականության  պատմ. Դավթյան Վարդուհի          միանալ դասին
5-6 Բժշկագիտություն և երեխ.առողջ. Բալյան Անուշ
7-8 Հիմնական օտար լեզու Թամազյան Անի
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա       միանալ դասին
3-4 II մասնագիտական օտար լ./իսպ./ Տոնոյան Լիլիթ
5-6 Տեսական հնչյունաբանություն Մարգարյան Մերի
7-8 Հիմնական օտար լեզու Թամազյան Անի
9-10      
հինգշաբթի 1-2      
3-4 II մասնագիտական օտար լ./իսպ./ Տոնոյան Լիլիթ      միանալ դասին
5-6 Հայոց լեզու Մկրտչյան Նունե
7-8 Հիմնական օտար լեզու Թամազյան Անի
9-10      
ուրբաթ 1-2      
3-4      
5-6 Փիլիսոփայություն Ասատրյան Գրիգոր     միանալ դասին
7-8 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Արտյոմ
9-10      

 

                                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                             IV  կուրս  լս.
                 առարկան                        դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 II մասնագիտական օտար լ./իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ       միանալ դասին
3-4 Երկրագիտություն/հիմն.օտար լեզու/ Մարգարյան Մերի
5-6 Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա Մարգարյան Մերի
7-8      
9-10      
երեքաբթի 1-2 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ        միանալ դասին
3-4 II մասնագիտական օտար լ./իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ
5-6 Արտասահմանյան գրականություն Ասատրյան Ծովինար
7-8 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
9-10      
չորեքշաբթի 1-2      
3-4 Ինքնուրույն     
5-6 աշխատանք    
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 II մասնագիտական օտար լ./իսպաներեն/ Տոնոյան Լիլիթ     միանալ դասին
3-4 Մանկավարժության պատմություն Սարգսյան Նաիրուհի
5-6 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
7-8 Հիմնական օտար լեզու Ալավերդյան Անահիտ
9-10      
ուրբաթ 1-2 Էկոլոգիա Հակոբյան Լիլիթ     միանալ դասին
3-4 Երկրագիտություն/II օտար լեզու/ Տոնոյան Լիլիթ
5-6      
7-8      
9-10      

 

                                                                                    ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                                 I  կուրս  լս.  
առարկան դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Մասնագիտության ներածություն Սարգսյան Նաիրուհի  միանալ դասին
3-4 Տեխնոլոգիա և դասավանդման մեթ. Հովհաննիսյան Սյուզաննա
5-6 Բժշկագիտություն  և եր.առողջ.պահ. Բալյան Անուշ
7-8 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե
       
երեքաբթի       1-2
9:30-10:30
     

      3-4
10:40-
11:40

 Քաղաքացիականպաշտպանություն  Սարգսյան Եղիշե միանալ դասին
       5-6
12:00-13:00              
Մանկան անատոմիա ֆիզ.և հիգիենա Մանասյան Հասմիկ
       7-8
13:10-14:10
Ֆիզդաստիարակություն/միացյալ/ Դավթյան Արտյոմ  միանալ դասին
       
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի  միանալ դասին
3-4 Օտար լեզու Գրիգորյան Անի
5-6 Ընդհանուր հոգեբանություն Մամիկոնյան Մարինե
7-8 Երեխայի տարր.մաթեմ.պատկեր.ձև. Ղազարյան Լուսինե
       
հինգշաբթի 1-2 Ինքնուրույն աշխատանք    
3-4    
5-6    
7-8    
9-10    
ուրբաթ 1-2 Հայոց պատմություն Դավթյան Հովհաննես   միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծովինար
5-6 Մանկան անատոմիա ֆիզ.և հիգիենա Մանասյան Հասմիկ
7-8 Համակարգչային գործ Հակոբյան Մամիկոն
9-10      

 

                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                  II  կուրս   
առարկան դասախոսը          միանալ դասին     
երկուշաբթի 1-2 Ռուսաց լեզու Հովհաննիսյան Գայանե
3-4 Հայոց լեզու Դավթյան Վարդուհի
5-6 Օտար լեզու Գրիգորյան Անի
7-8 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե
9-10      
երեքաբթի 1-2 Մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի      միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզու Ասատրյան Ծովինար
5-6 Երաժշտություն և դրա դաս.մեթոդ. Բայրամյան Քրիստինե
7-8 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Մանկավարժություն Սարգսյան Նաիրուհի          միանալ դասին    
3-4 Հատուկ մանկավարժություն Հովհաննիսյան Սյուզաննա
5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գայանե
7-8 Տարիքային և կրտսեր դպր.հոգեբ. Մամիկոնյան Մարինե
9-10      
հինգշաբթի 1-2      
3-4 Ինքնուրույն    
5-6 աշխատանք    
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2 Մաթեմատիկա Բարխուդարյան Վահե միանալ դասին
3-4 Իրավագիտություն Բարխուդարյան Սերգեյ
5-6 Փիլիսոփայություն Ասատրյան Գրիգոր միանալ դասին
7-8 Ֆիզդաստիարակություն Դավթյան Արտյոմ
9-10      
 

                                                           ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                              III  կուրս                    լս.
                    առարկան             դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Սոցիալական հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա      միանալ դասին
3-4 Գովազդի հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա
5-6 Ռազմական հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա
7-8 Անձի հոգեբանության պրակտիկում Մամիկոնյան Մարինե
9-10      
երեքաբթի 1-2 Աշխատանքի և ինժեներ. հոգեբան. Սարգսյան Եղիշե      միանալ դասին
3-4 Ընտանիքի հոգեբան.հիմնահարցեր Հովհաննիսյան Եվա
5-6 Աշխատանքի և ինժեներ. հոգեբան. Սարգսյան Եղիշե
7-8 Իրավաբանական հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Փորձարարական հոգեբանություն Հարությունյան Հայկուհի       միանալ դասին
3-4 Հոգեբանության դաս.մեթոդիկա Հարությունյան Հայկուհի
5-6 Ընտանիքի հոգեբան.հիմնահարցեր Հովհաննիսյան Եվա
7-8 Իրավաբանական հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Փորձարարական հոգեբանություն Հարությունյան Հայկուհի       միանալ դասին
3-4 Հոգեբանական ծառ.կազմակերպում Հարությունյան Հայկուհի
5-6 Զարգացման հոգեբանություն Մամիկոնյան Մարինե
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2      
3-4 Ինքնուրույն     
5-6 աշխատանք    
7-8      
9-10      


 

                                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                          IV  կուրս                լս.
                  առարկան                   դասախոսը
երկուշաբթի 1-2 Հոգեկարգավորում Հովհաննիսյան Եվա      միանալ դասին
3-4 Հոգեթերապիայի հիմունքներ Հովհաննիսյան Եվա
5-6 Հոգեդիագնոստիկա Մամիկոնյան Մարինե
7-8 Սոցախտաբանական հոգեբանություն Կակոյան Սյուզաննա
9-10      
երեքաբթի 1-2 ՆԼԾ Հովհաննիսյան Եվա       միանալ դասին
3-4 Սոցիալ- հոգեբ. հետազոտ. մեթոդ. Հարությունյան Հայկուհի
5-6 Կոնֆլիկտի հոգեբանություն Հովհաննիսյան Եվա
7-8      
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 ՆԼԾ Հովհաննիսյան Եվա       միանալ դասին
3-4 Հոգեթերապիայի հիմունքներ Հովհաննիսյան Եվա
5-6      
7-8      
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Բժշկական հոգեբանություն Մամիկոնյան Մարինե       միանալ դասին
3-4 Հոգեդիագնոստիկա Մամիկոնյան Մարինե
5-6 Պենիտենցիար հոգեբանություն Հարությունյան Հայկուհի
7-8      
9-10      
ուրբաթ 1-2      
3-4 Ինքնուրույն     
5-6 աշխատանք    
7-8      
9-10      

 

 

                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                  II  կուրս   
առարկան դասախոսը միանալ դասին
երկուշաբթի 1-2 Մաթեմատիկա Պողոսյան Ս.
3-4 Հայոց լեզու Կարապետյան Լ.
5-6 Մանկական գրականություն Հակոբյան Գ.
7-8 Ռուսաց լեզու  Սիմոնյան Շ.             միանալ դասին 
9-10  Օտար լեզու  Սիմոնյան Շ.
երեքաբթի 1-2     միանալ դասին
3-4 Ցեղասպանագիտություն Մուկուչյան Ա․
5-6 Հատուկ մանկավարժություն Աբովյան Գ.
7-8    
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Կարապետյան Լ.      միանալ դասին        
3-4 Երաժշտություն և դրա դասավանդման մեթ Աբովյան Գ.
5-6 Մանկավարժություն Աբովյան Գ.
7-8    
9-10 Մանկական գրականություն  Հակոբյան Գ.
հինգշաբթի 1-2 Փիլիսոփայություն  Աբգարյան Է.           միանալ դասին         
3-4 Մաթեմատիկա  Պողոսյան Ս.
5-6 Մանկավարժություն  Աբովյան Գ.
7-8    
9-10    
ուրբաթ 1-2 Քրիստոնեական  Շաղոյան Ա. միանալ դասին   

3-4 Տարիքային և կրտսեր դպրոցի հոգեբանություն Աբովյան Գ.
5-6 Իրավագիտություն Աբգարյան Է.
7-8 Ֆիզդաստիարակություն Վարոսյան  Մ.
9-10      

 

 

                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                  III  կուրս   
առարկան դասախոսը միանալ դասին   
երկուշաբթի 1-2 Բնագիտության հիմունքներ Հակոբյան Լ.
3-4    
5-6 Հայոց լեզու Կարապետյան Լ.
7-8 Մաթ․դաս․ մեթոդիկա Պողոսյան Ս.
9-10    
երեքաբթի 1-2  Հայ մանկ․ մտքի պատմ․  Աբովյան Գ. միանալ դասին      
3-4  Մանկավարժություն  Աբովյան Գ.
5-6  Մաթեմատիկա  Պողոսյան Ս.
7-8/16։00  Մանկական գրականություն  Հակոբյան Գ.
9-10    
չորեքշաբթի 1-2      միանալ դասին          
3-4  Հայոց լեզու  Կարապետյան Լ.
5-6  Մաթեմ. դաս. մեթոդիկա  Պողոսյան Ս.
7-8  Ֆիզկուլտ. դաս. մեթոդիկա  Վարոսյան Մ.
9-10      
հինգշաբթի 1-2  Հայոց լեզու  Կարապետյան Լ.             միանալ դասին   
3-4  Տարրական   դպրոցի մանկավարժություն  Աբովյան Գ.
5-6  Հայոց լեզվի դաս․մեթոդիկա   Կարապետյան Լ.
7-8  Մանկական գրականություն      Հակոբյան Գ.
9-10      
ուրբաթ 1-2 Տարրական   դպրոցի մանկավարժ. Աբովյան Գ. միանալ դասին 

3-4 Քրիստոնեական Շաղոյան Ա․                միանալ դասին
5-6      
7-8      
9-10      

 

 

                                                                   ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը ժամը                                                  IV կուրս   
առարկան դասախոսը միանալ դասին   
երկուշաբթի 1-2 Հայոց լեզու Կարապետյան Լ.
3-4 Մաթեմատիկա Պողոսյան Ս.
5-6 Դպրոցի կառավարում Սարգսյան Ն․
7-8 Էկոլոգիական կրթության հիմունքներ  Հակոբյան Լ.
9-10    
երեքաբթի 1-2  Մաթեմ․  դաս․  մեթոդիկա  Պողոսյան Ս. միանալ դասին   
3-4 Մանկավարժ պրակտիկում  Սարգսյան Ն.
5-6 Մանկավարժ պրակտիկում Սարգսյան Ն.
7-8    
9-10      
չորեքշաբթի 1-2 Մաթեմատիկա Պողոսյան Ս. միանալ դասին 
3-4 Մանկավարժ պրակտիկում Սարգսյան Ն.
5-6 Մանկավարժ պրակտիկում Սարգսյան Ն.
7-8    
9-10      
հինգշաբթի 1-2 Կերպար. և դրա դաս.  մեթոդիկա Աբովյան Գ.               միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզվի դաս. մեթոդիկա  Կարապետյան Լ.
5-6 Սոց. մանկավարժություն  Սարգսյան Ն․
7-8       
9-10      
ուրբաթ 1-2 Հայոց լեզու Կարապետյան Լ. միանալ դասին
3-4 Հայոց լեզվի դաս․ մեթոդիկա Կարապետյան Լ.
5-6 Մաթեմ․ դաս․ մեթոդիկա Պողոսյան Ս.
7-8    
9-10      

 

 

Հայտարարություններ

Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

23.10.2020
Ամբիոնների վարիչների թափուր հաստիքներ

  Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ ամբիոնների վա...

Աշխատանքի հրավեր

20.10.2020
Աշխատանքի հրավեր

Հարգելի ուսանողներ, <<Մոսկվայի տուն>> մշակութային-գործարար կենտրոնը...

Գնահատեք Բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի մատուցած կրթական ծառայությունների որակը