logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

MEDICINE COLLAGE

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

   

2023-2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրակրթական հիմնական՝ (9-ի բազա) և միջնակարգ (12-ի բազա) կրթության հիմքով կատարվում է  ընդունելություն  2023-2024 ուսումնական տարվա համար

«ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» 
(9-ի բազա՝ 4 տարի, 12-ի բազա՝ 3 տարի)

«ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» 
(9-ի բազա՝ 3տարի, 12-ի բազա՝ 2 տարի)

Ուսման վարձը ուսումնառության յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանվում է 300.000 դրամ:

Շրջանավարտները կստանան պետական դիպլոմ մասնագիտության համապատասխան որակավորմամբ:

Ընդունելության համար ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

Դիմորդը` Հաստատության ընդունող հանձնաժողովին անձամբ, իսկ անչափահաս լինելու դեպքում օրինական ներկայացուցչի (ծնողի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի) հետ ներկայացնում է`

  1. դիմում,
  2. 4 լուսանկար (3x4 չափսի),
  3. կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը,
  4. անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),
  5. կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),
  6. սույն կարգի 22-րդ կետով սահմանված` ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում), որը Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) ուսանողներին հրամանագրելուց հետո՝ 2օրյա ժամկետում ներկայացնում է Լիազորված մարմնին,
  7. իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման կամ կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը

(առկայության դեպքում),

  1. միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոների) դիպլոմները (առկայության դեպքում),
  2. պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ փաստաթուղթը (առկայության դեպքում),
  3. տեղեկանք աշխատանքի վայրից (առկայության դեպքում):

2023-2024 ուստարվա ընդունելության հարցաշար/առնվազն հիմնական կրթության վկայականով /9-րդ դաս․/
 ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

Երևանի  Հյուսիսային  Համալսարանի  բժշկական  քոլեջի  ընդունելության քննության    հարցաշար  կենսաբանությունից ( 9-ի  բազա )2023-2024 ուստարվա ընդունելության հարցաշար/առնվազն միջնակարգ կրթության վկայականով/12-րդ դաս․/
ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

Երևանի   Հյուսիսային   Համալսարանի  բժշկական  քոլեջի  ընդունելության  քննության հարցաշար  կենսաբանությունից  / 12-բազա/ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ  նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու 2022-23 թվականի ամփոփիչ ատեստավորման քննություն

 

Քննության օրեր -  2023 թվականի փետրվարի 15-ին, 16-ին և 17-ին   ժամը՝ 12։00

Պետական ամփոփիչ քննության տոմսերում լինելու են գործնական առաջադրանքներ հարցաշարի շրջանակներում։
Տոմսը կազմված կլինի 4 հարցից և 1 առաջադրանքից։
                           

Պետական ամփոփիչ քննության հարցաշար՝ՀՂՈՒՄ
 Խնդրում ենք քննությանը ներկայանալ վճարված անդորրագրով ,  անձը հաստատող փաստաթղթով և պատճենով:
Ընդունելության և պետական դիպլոմի գումարի վճարը  կատարել հետևյալ հաշվեհամարով  ՝ 2470102000920010, բանկ  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ:
 
2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ  նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու 2020 թվականի ամփոփիչ ատեստավորման քննություն

Խորհրդատվության օրեր՝

1-ին խումբ- 2020 թվականի նոյեմբերի 17-ին և 19-ին, ժամը՝ 12։00

2-րդ խումբ- 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին և 20-ին, ժամը՝ 12։00

Քննության օրեր-  2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին և 26-ին, ժամը՝ 11։00

Պետական ամփոփիչ քննության տոմսերում լինելու են գործնական առաջադրանքներ հարցաշարի շրջանակներում։
Տոմսը կազմված կլինի 4 հարցից և 1 առաջադրանքից։
                           

Պետական ամփոփիչ քննության հարցաշար՝

ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ
ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                

 ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                                             

                                                 2021/2022  ուստարի  կիսամյակ
                                                                     I  Կուրս
 

                                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

ժամը

Առարկան

ուսուցիչը

Լս.

Երկուշաբթի

1

Աշխարհագրություն

  Հ. Խալաթյան

միանալդասին

2

Հայոց լեզու

Ա. Մկրտչյան

3

Անգլերեն

Լ.Բախշյան

4

Կենսաբանություն

Հ. Մանասյան

5

Կենսաբանություն

Հ. Մանասյան

6

Հանրահաշիվ

Ս. Փիլթակյան

7

Հասարակագիտություն

Ն. Սիմոնյան

Երեքշաբթի

1

Հայոց լեզու

Ա. Մկրտչյան

միանալդասին

2

Հայոց գրականություն

Ա. Մկրտչյան

3

Հայոց պատմություն

Ն. Սիմոնյան

4

Հայոց պատմություն

Ն. Սիմոնյան

5

Ռուսաց լեզու

Ք.Ջիլավյան

6

Ռուսաց լեզու

Ք.Ջիլավյան

7

Ֆիզկուլտուրա

Ա. Դավթյան

Չորեքշաբթի

1

Քիմիա

Հ. Մանասյան

միանալդասին

2

Քիմիա

Հ. Մանասյան

3

Անգլերեն

Լ.Բախշյան

4

ՆԶՊ

Յ. Այվազյան

5

Երկրաչափություն

Ս.Փիլթակյան

6

Հասարակագիտություն

Ն. Սիմոնյան

7

ՆԶՊ

Յ. Այվազյան

Հինգշաբթի

1

Հայոց լեզու

Ա. Մկրտչյան

միանալդասին

2

Հայոց գրականություն

Ա. Մկրտչյան

3

Հայոց գրականություն

Ա. Մկրտչյան

4

Անգլերեն

Լ.Բախշյան

5

Ռուսաց լեզու

Ք.Ջիլավյան

6

Հանրահաշիվ

Ս. Փիլթակյան

7

Երկրաչափություն

Ս.Փիլթակյան

Ուրբաթ

1

Ֆիզիկա

Ս.Հայրապետյան

 

միանալդասին

2

Հայոց լեզու

Ա. Մկրտչյան

3

Հայոց գրականություն

Ա. Մկրտչյան

4

Ինֆորմատիկա

Ա. Սմբատյան

5

Ինֆորմատիկա

Ա. Սմբատյան

6

Հանրահաշիվ

Ս. Փիլթակյան

7

Ֆիզկուլտուրա

Ա. Դավթյան

                                                 2021/2022  ուստարի  կիսամյակ
                                                                        II Կուրս

                                                                                     ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

ժամը

Առարկան

ուսուցիչը

Լս.

Երկուշաբթի

1

Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա

Հ.Մանասյան

միանալդասին  

2

Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա

Հ.Մանասյան

3

Տնտեսագիտության հիմունքներ

Գ. Խաչատրյան

4

Տնտեսագիտության հիմունքներ

Գ. Խաչատրյան

5

Ռուսաց լեզու

Ք. Ջիլավյան

6

Հայոց լեվի և խոսքի մշակույթ

Ն. Պողոսյան

7

Հայոց լեվի և խոսքի մշակույթ

Ն. Պողոսյան

Երեքշաբթի

1

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

միանալդասին  

2

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

3

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

4

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

5

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

6

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

7

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

Չորեքշաբթի

1

Քաղաքագիտ և սոցոլոգիայի հիմ

Ա. Սահակայն  

միանալդասին  

2

Ինֆորմատիկա

Ա. Սմբատյան

3

Ինֆորմատիկա

Ա. Սմբատյան

4

Պատմություն  

Ն. Սիմոնյան  

5

Հաղորդակցություն  

Ա. Բարսեղյան  

6

Հաղորդակցություն  

Ա. Բարսեղյան  

7

Ֆիզկուլտուրա /8.Ֆիզկուլտուրա

Ա.Դաբթյան

Հինգշաբթի

1

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

միանալդասին  

2

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

3

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

4

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

5

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

6

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

7

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

Ուրբաթ

1

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

միանալդասին  

2

Ատամնատեխնիկական գործ

Ա. Հովհաննիսյան

3

Անգլերեն

Լ.Բախշյան

4

Անգլերեն

Լ.Բախշյան

5

Ռուսաց լեզու

Ք. Ջիլավյան

6

Տնտեսագիտության հիմունքներ

Գ. Խաչատրյան

7

Հաղորդակցություն  

Ա. Բարսեղյան  

                                                                                          2021/2022  ուստարի  կիսամյակ
                                                                                     III Կուրս

                                                                                                  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ   

                  օր                ժամ                առարկա                                      ուսուցիչ                                              
 Երկուշաբթի 1  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան   միանալ դասին      
2  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
4  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
5  Ֆիզիկական կուլտուրա  Ա. Դավթյան
6  Ֆիզիկական կուլտուրա  Ա. Դավթյան
     
 երեքշաբթի 1  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան  միանալ դասին   
2 Ատամնատեխնիկական գործ   Էմ. Սարգսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
4  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան
5 Ատամնատեխնիկական գործ   Էմ. Սարգսյան
6  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
     
 Չորեքշաբթի  1   Ատամնատեխնիկական գործ Ա. Հովհաննիսյան   միանալ դասին   
 2   Ատամնատեխնիկական գործ Ա. Հովհաննիսյան 
3  Ատամնատեխնիկական գործ Ա. Հովհաննիսյան 
4  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
5  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
6  Ատամնատեխնիկական գործ  Էմ. Սարգսյան
     
 հինգշաբթի 1  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան   միանալ դասին   
2 Ատամնատեխնիկական գործ   Էմ. Սարգսյան
3  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
4  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
5  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
6  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
     
 Ուրբաթ 1 Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան   միանալ դասին   
2  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
3  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
4  Ատամնատեխնիկական գործ Էմ. Սարգսյան 
5  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
6  Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
7/8 Ատամնատեխնիկական գործ  Ա. Հովհաննիսյան
  ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ  ԳՈՐԾ                                             

                                                      2021/2022  ուստարի I կիսամյակ
                                                                        I  Կուրս
 

                                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

ժամը

Առարկան

ուսուցիչը

Լս.

Երկուշաբթի

1

Աշխարհագրություն

  Հ. Խալաթյան

միանալդասին     

2

Հայոց լեզու

Ա. Մկրտչյան

3

Անգլերեն

Լ.Բախշյան

4

Կենսաբանություն

Հ. Մանասյան

5

Կենսաբանություն

Հ. Մանասյան

6

Հանրահաշիվ

Ս՚. Փիլթակյան

7

Հասարակագիտություն

Ն. Սիմոնյան

Երեքշաբթի

1

Հայոց լեզու

Ա. Մկրտչյան

 միանալդասին      

2

Հայոց գրականություն

Ա. Մկրտչյան

3

Հայոց պատմություն

Ն. Սիմոնյան

4

Հայոց պատմություն

Ն. Սիմոնյան

5

Ռուսաց լեզու

Ք.Ջիլավյան

6

Ռուսաց լեզու

Ք.Ջիլավյան

7

Ֆիզկուլտուրա

Ա. Դավթյան

Չորեքշաբթի

1

Քիմիա

Հ. Մանասյան

  միանալդասին     

2

Քիմիա

Հ. Մանասյան

3

Անգլերեն

Լ.Բախշյան

4

ՆԶՊ

Յ. Այվազյան

5

Երկրաչափություն

Ս.Փիլթակյան

6

Հասարակագիտություն

Ն. Սիմոնյան

7

ՆԶՊ

Յ. Այվազյան

Հինգշաբթի

1

Հայոց լեզու

Ա. Մկրտչյան

  միանալդասին     

2

Հայոց գրականություն

Ա. Մկրտչյան

3

Հայոց գրականություն

Ա. Մկրտչյան

4

Անգլերեն

Լ.Բախշյան

5

Ռուսաց լեզու

Ք.Ջիլավյան

6

Հանրահաշիվ

Ս՚. Փիլթակյան

7

Երկրաչափություն

Ս.Փիլթակյան

Ուրբաթ

1

Ֆիզիկա

Ս.Հայրապետյան

միանալդասին     

2

Հայոց լեզու

Ա. Մկրտչյան

3

Հայոց գրականություն

Ա. Մկրտչյան

4

Ինֆորմատիկա

Ա. Սմբատյան

5

Ինֆորմատիկա

Ա. Սմբատյան

6

Հանրահաշիվ

Ս՚. Փիլթակյան

7

Ֆիզկուլտուրա

Ա. Դավթյան

 

                                        2021/2022  ուստարի  կիսամյակ
                                                                        II  Կուրս
 

                                                              ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

ժամը

Առարկան

ուսուցիչը

Լս.

Երկուշաբթի

1

Ռուսաց լեզու

Ք. Ջիլավյան

  միանալդասին        

2

Անգլերեն

Լ. Բախշյան

3

Մարդու անատոմիա

Հ. Մանասյան

4

Ռուսաց լեզու

Ք. Ջիլավյան

5

Պատմություն 

Ն. Սիմոնյան  

6

Անգլերեն

Լ. Բախշյան

7

Ֆիզիկական կուլտուրա

Ա. Դավթյան

Երեքշաբթի

1

Լատիներեն լեզվի հիմ

Լ. Ջանգիրյան

      միանալդասին     

2

Լատիներեն լեզվի հիմ

Լ. Ջանգիրյան

3

Քույրական գործի հիմունքներ

Ա. Հարությունյան

4

Քույրական գործի հիմունքներ

Ա. Հարությունյան

5

ք/գ, ինֆեկցիոն վերահսկող

Ա. Հարությունյան

6

ք/գ  դեղերի ներմուծման ուղիները

Ա. Հարությունյան

7/8

ք/գ դեղերի ներմուծման ուղիները

Ա. Հարությունյան

Չորեքշաբթի

1

Հայոց լեվի և խոսքի մշակույթ

Ա. Մկրտչյան

     միանալդասին      

2

Հայոց լեվի և խոսքի մշակույթ

Ա. Մկրտչյան

3

Պատմություն 

Ն. Սիմոնյան 

4

Մարդու անատոմիա

Հ. Մանասյան

5

Պատմություն 

Ն. Սիմոնյան 

6

Մարդու անատոմիա

Հ. Մանասյան

7

Անգլերեն 

Լ. Բախշյան

Հինգշաբթի

1

Մարդու անատոմիա

Հ. Մանասյան

 միանալդասին          

2

Մարդու անատոմիա

Հ. Մանասյան

3

Ռուսաց լեզու

Ք. Ջիլավյան

4

Ֆիզիկական կուլտուրա

Ա. Դավթյան

5

Պացիենտի կրթում  

Լ. Ասատրյան

6

Պացիենտի կրթում  

Լ. Ասատրյան

7

   

Ուրբաթ

1

Հիգիենա

Ա. Հարությունյան  

  միանալդասին         

2

Հիգիենա

Ա. Հարությունյան  

3

ք/գ մարմնի բիոմեխանիկա  

Ա. Հարությունյան  

4

ք/գ մարմնի բիոմեխանիկա  

Ա. Հարությունյան  

5

ք/գ Հենդերսոնի մոդելի կիրառում

Ա. Հարությունյան  

6

ք/գ Հենդերսոնի մոդելի կիրառում

Ա. Հարությունյան  

7

ք/գ մարմնի բիոմեխանիկա  

Ա. Հարությունյան  

                                            2021/2022  ուստարի  կիսամյակ
                                                                        III Կուրս
 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

ժամը

Առարկան

ուսուցիչը

Լս.

Երկուշաբթի

1

I բուժ. օգնություն

Դ. Մելքոնյան

միանալ դասին

2

I բուժ. օգնություն     

Դ. Մելքոնյան

3

Վիրաբուժություն   

Լ. Ջանգիրյան

4

Թերապիա.  Շնչառական համ

Լ. Ջանգիրյան

5

Թերապիա.  Շնչառական համ

Լ. Ջանգիրյան

6

Ք.գ. հիմունքներ        

Դ. Մելքոնյան

7

Ք.գ. մարմ. բիոմեխանիկա

Դ. Մելքոնյան

Երեքշաբթի

1

Մասնավոր դեղաբանություն

Ա. Հարությունյան  

   միանալ դասին  

2

Մասնավոր դեղաբանություն

Ա. Հարությունյան  

3

Մարդու անատոմիա ներզատիչ  

Հ. Մանասյան

4

Թերապիա սիրտ անոթային հմկգ

Լ. Ջանգիրյան

5

Թերապիա սիրտ անոթային հմկգ

Լ. Ջանգիրյան

6

ք/գ մանկաբուժություն. կանխարգելիչ

Լ. Ջանգիրյան

7

ք/գ մանկաբուժություն. կանխարգելիչ

Լ. Ջանգիրյան

Չորեքշաբթի

1

ք/գ դեղերի ներմուծում

Դ. Մելքոնյան

 միանալ դասին      

2

ք/գ դեղերի ներմուծում

Դ. Մելքոնյան

3

ք/գ դեղերի ներմուծում

Դ. Մելքոնյան

4

Թերապիա մարսողական հմկգ

Լ. Ջանգիրյան

5

Թերապիա մարսողական հմկգ

Լ. Ջանգիրյան

6

Մանկաբուժություն. ինֆեկցիոն

Լ. Ջանգիրյան

7/8

Հանրային առողջ. հիգիենա

Դ. Մելքոնյան

Հինգշաբթի

1

Թերապիա արյունաստեղծ հմկգ

Լ. Ջանգիրյան

 միանալ դասին

2

Թերապիա արյունաստեղծ հմկգ

Լ. Ջանգիրյան

3

Բուժօգն որակ և անվտանգութ.

Լ. Ասատրյան 

4

ք/գ ինֆեկցիոն

Լ. Ասատրյան 

5

ք/գ ստամոքս –աղիքային ինֆ.

Լ. Ջանգիրյան

6

ք/գ ստամոքս –աղիքային ինֆ.

Լ. Ջանգիրյան

7

Հանր. առողջ. համաճարակաբան

Լ. Ասատրյան 

Ուրբաթ

1

ք/գ Հենդերսոնի մոդելի կիրառում

Դ. Մելքոնյան

 միանալդասին 

2

ք/գ Հենդերսոնի մոդելի կիրառում

Դ. Մելքոնյան

3

ք/գ թերապիա ոսկրամկան

Լ. Ջանգիրյան

4

ք/գ թերապիա ոսկրամկան

Լ. Ջանգիրյան

5

Մանկաբուժություն. ինֆեկցիոն

Լ. Ջանգիրյան

6

Ֆիզիկական կուլտուրա

Ա. Դավթյան

7

Մասնավոր դեղաբանություն

Ա. Հարությունյան  

                                                   2021/2022  ուստարի  կիսամյակ
                                                                        IV Կուրս
 

                                                               ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

ժամը

Առարկան

ուսուցիչը

Լս.

Երկուշաբթի

1

Վիրաբուժություն

Լ. Ջանգիրյան

 միանալդասին      

2

Վիրաբուժություն

Լ. Ջանգիրյան

3

ք/գ վերակենդանացման և ինտեսիվ

Դ. Մելքոնյան

4

ք/գ վերակենդանացման և ինտեսիվ

Դ. Մելքոնյան

5

ք/գ վերակենդանացման և ինտեսիվ

Դ. Մելքոնյան

6

ք/գ մանկաբարձութ. Ֆիզիոլոգիական

Լ. Ջանգիրյան

7

ք/գ մաշկ. և սեռավարակ հիվ ժմկ

Լ. Ջանգիրյան

Երեքշաբթի

1

Կլինիկական դեղաբանություն

Լ. Ասատրյան

 միանալդասին       

2

Կլինիկական դեղաբանություն

Լ. Ասատրյան

3

Ամոքիչ խնամք

Լ. Ասատրյան

4

ք/գ վարակիչ ընդհանուր բաժին

Լ. Ասատրյան

5

ք/գ վարակիչ ընդհանուր բաժին

Լ. Ասատրյան

6

ք/գ հոգեբուժությունում

Լ. Ասատրյան

7

Դիետոլոգիա և սնուցում

Լ. Ասատրյան

Չորեքշաբթի

1

Ընդհանուր վիրաբուժություն

Լ. Ջանգիրյան

 միանալդասին       

2

Ընդհանուր վիրաբուժություն

Լ. Ջանգիրյան

3

Ախտաբանական մանկաբարձություն

Լ. Ջանգիրյան

4

Պացիենտ և բուժաշխ իրավունք

Դ. Մելքոնյան

5

ք/գ նյարդաբանություն

Դ. Մելքոնյան

6

ք/գ նյարդաբանություն

Դ. Մելքոնյան

7

ք/գ քիթ կոկորդ ականջ հիվ ժմկ

Լ. Ջանգիրյան

Հինգշաբթի

1

ք/գ վարակիչ մասնավոր բաժին

Լ. Ասատրյան

 միանալդասին       

2

ք/գ վարակիչ մասնավոր բաժին

Լ. Ասատրյան

3

Մասնավոր վիրաբուժություն

Լ. Ջանգիրյան

4

Մասնավոր վիրաբուժություն

Լ. Ջանգիրյան

5

Ֆիզիկական կուլտուրա

Ա. Դավթյան

6

Ֆիզիկական կուլտուրա

Ա. Դավթյան

7

Ընդհանուր վիրաբուժություն

Լ. Ջանգիրյան

Ուրբաթ

1

ք/գ ակնաբուժությունում

Լ. Ջանգիրյան

միանալդասին        

2

Գինեկոլոգիա

Լ. Ջանգիրյան

3

Աղետների բժշկություն

Ա. Հովհաննիսյան

4

Աղետների բժշկություն

Ա. Հովհաննիսյան

5

Վերականգնող. և ավանդական բժշկ

Լ. Ջանգիրյան

6

Վերականգնող. և ավանդական բժշկ

Լ. Ջանգիրյան

7

ք/գ գերիատրիայում

Լ. Ջանգիրյան

ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ  ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ     

                                                                          

                                                    2021/2022  ուստարի I կիսամյակ
                                                                               II Կուրս

                                                                                        «Քույրական գործ»

                                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ                                                                       

օրը

ժամը

                           I I  կուրս 

 

լս.

առարկան

դասախոսը

երկուշաբթի

1-2

 -

   միանալդասին    

3-4

 -

 

5-6

Պատմություն

Մուկուչյան Անահիտ

7-8

 Ռուսաց լ

 Սիմոնյան Շուշան

9-10

 Անգլերեն

 Սիմոնյան Շուշան

երեքաբթի

1-2

-

   միանալդասին    

3-4

Պատմություն

Մուկուչյան Անահիտ

5-6

Լատիներեն լեզվի հիմունքներ

Մելիքյան Լուսինե

7-8

 Մարդու անատոմիա՝ պաթոլոգիայի հիմունք,բջջի հյուսվածք

Մելիքյան Լուսինե

չորեքշաբթի

1-2

-

  միանալդասին     

3-4

Քույրական գործի հիմունքներ: դեղերի ներմուծման ուղիները : հոգնաներ: արհեստական խուղակներ

Մաճկալյան Ռոզա

5-6

Քույրական գործի հիմունքներ,ինֆեկցիոն վերահսկողության հիմունքներ

Մաճկալյան Ռոզա

7-8

Քույրական գործի հիմունքներ

Խաչատրյան Քնարիկ

9-10

Քույրական գործի հիմունքներ,մարմնի բիոմեխանիակ,բուժհաստատ. թունավոր և վնասակար գործոն. Ազդեցությունը բուժանձնակազմի վրա: հիվանդի խնամքը

Խաչատրյան Քնարիկ

հինգշաբթի

1-2

-

   միանալդասին    

3-4

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթ

Աբգարյան Էդիկ

5-6

Քույրական գործի հիմունքներ:Անհետաձգելի իրավիճակներում:Հենդերսոնի մոդելի կիրառում

 Խաչատրյան Քնարիկ

7-8

Ֆիզիկական կուլտուրա

 Վարոսյան Մարինե

9-10

   

ուրբաթ

1-2

Իրավագիտություն

Խեչումյան Սասուն

 միանալդասին    

3-4

Քրիստոնեական

Շաղոյան Արսեն

միանալ դասին

5-6

 Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգիա

Սիրտ անոթային համ.

 Մելիքյան Լուսինե

 

7-8

 Հիգիենայի հիմունքներ  

 Մելիքյան Լուսինե

9-10

 Պացիենտի կրթում

 Մելիքյան Լուսինե 

                                                           2021/2022  ուստարի I կիսամյակ
                                                                               III Կուրս

                                                                                        «Քույրական գործ»

                                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ               

  ​

օրը

ժամը

 

 

լս.

առարկան

դասախոսը

երկուշաբթի

1-2

 -

  միանալդասին     

3-4

  Քույրական գործը վիրաբուժությունում

  Զախարով Սիմոն

5-6

   

7-8

Ֆիզիկական կուլտուրա

Վարոսյան Մարինե

9-10

Հանրային առողջություն,համաճարակաբանություն/ I բժշկական օգնություն

Մելիքյան Լուսինե

երեքշաբթի

1-2

Մասնավոր դեղաբան., նյարդային շնչառական,սիրտ-անոթային հմկ. Վրա ազդողդեղեր,հակաբակտերիալներ,հականեխիչներ …

Մաճկալյան Ռոզա

 միանալդասին      

3-4

Մասնավոր դեղաբան.,ստամոքս-աղիքային,արյան հմկ., միզամուղ,հորմոնալ,արգանդի տոնուսի ,H1,H2 ընկալիչներ.վրա ազդող հակատուբերկուլոզային, հակավիրուսային և հակապարազիտար դեղեր/ Քույրական գործի հիմունքներ,ինֆեկցիոն վերահսկողության հիմունքներ

Մաճկալյան Ռոզա

5-6

Քույրական գործը թերապիայում:Սիրտ-անոթային հմկ հիվ. առաջացման պատճառ., ախտանիշ., խնամք

Խաչատրյան Քնարիկ

7-8

Քույրական գործը թերապիայում: Արյունաստեղծ,ներզատական հմկ. հիվ. առաջացման պատճառ., ախտանիշ., խնմաք,բուժում: Շաքարային դիաբետ

Խաչատրյան Քնարիկ

9-10

   

չորեքշաբթի

1-2

     միանալդասին      

3-4

   

5-6

Քույրական գործը թերապիայում:Ոսկրամկանային հիվ. հմկ. և ալերգոզների  առաջացման պատճառ., ախտանիշ., խնմաք,բուժում:

/Բուժօգնության որակ և անվտանգություն:

Մելիքյան Լուսինե

7-8

Հանրային առողջություն,հիգիենա և մարդու էկոլոգիա

Մելիքյան Լուսինե

9-10

Մարդու անատոմիա,ներզատիչ գեղձեր

Մելիքյան Լուսինե

հինգշաբթի

3-4

Քույրական գործը մանկաբուժությունում: Ստամոքս-աղիքային, արյան և արյունաստեղծ, սիրտ-անոթ, միզային, ներզատական համ հիվ երեխաների մոտ

Մաճկալյան Ռոզա

   միանալդասին      

5-6

Քույրական գործի հիմունքներ:դեղերի ներմուծման ուղիներ;հոգնաներ;արհեստական խուղակներ

Մաճկալյան Ռոզա

7-8

Քույրական գործը թերապիայում: Արյունաստեղծ,ներզատական հմկ. հիվ. առաջացման պատճառ., ախտանիշ., խնմաք,բուժում: Շաքարային դիաբետ

Խաչատրյան Քնարիկ

9-10

Քույրական գործի հիմունքներ:անհետաձգելի իրավիճակներում:Հենդերսոնի մոդելի կիրառում

Խաչատրյան Քնարիկ

     

ուրբաթ

1-2

Քրիստոնեական

Շաղոյան Արսեն

միանալ դասին

3-4

Քույրական գործը մանկաբուժություն:Ինֆեկցիոն հիվ. կանխարգելում երեխաների մոտ :Կանխարգելիչ պատվաստումներ: տուբերկուլոզը,օդակաթիլային հիվ

Մաճկալյան Ռոզա

 միանալդասին

5-6

Քույրական գործը մանկաբուժություն

Մաճկալյան Ռոզա

7-8

 Ք/գի հիմունքներ,մարմնի բիոմեխանիկա,բուժհաստատ. Թունավոր և վնաս գործոն. Ազդեց, բուժանձնակազմի վրա: հիվանդի խնամքը         

Խաչատրյան Քնարիկ

       

 

                                                           2021/2022  ուստարի I կիսամյակ
                                                                               IV Կուրս

                                                                                        «Քույրական գործ»

                                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

օրը

ժամը

 

 

լս.

առարկան

դասախոսը

երկուշաբթի

1-2

-

  միանալդասին     

3-4

-

 

5-6

Ամոքիչ (Պալիատիվ) խնամք/ Քույրական գործը գերիատրիայում

Խաչատրյան Քնարիկ

7-8

Ֆիզիկական կուլտուրա

Վարոսյան Մարինե

9-10

   

երեքաբթի

1-2

Քույրական գործը վիրաբուժությունում,մասնավորվիրաբուժություն

Զախարով Սիմոն

միանալդասին     

3-4

Քույրական գործը ակնաբուժությունում/ հոգեբուժությունում

Զախարով Սիմոն

5-6

Քույրական գործը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ ,մասնավոր  բաժին

Մաճկալյան Ռոզա

7-8

Քույրական գործը մանակբարձ. և գինեկոլոգիայում

Մաճկալյան Ռոզա

9-10

   

չորեքշաբթի

1-2

     միանալդասին    

3-4

Քույրական գործը վիրաբուժությունում

Զախարով Սիմոն

5-6

Քույրական գործը վիրաբուժությունում,ընդհանուր բաժին

Զախարով Սիմոն

7-8

Քույրական գործը մանակբարձ. և գինեկոլոգիայում:/Քույր գործը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ :

Մաճկալյան Ռոզա

9-10

Քույրական գործը մանակբարձ. և գինեկոլոգիայում: Ախտաբանական մանկաբարձութ/ Կլինիկական դեղաբանություն

Մաճկալյան Ռոզա

հինգշաբթի

1-2

-

   միանալդասին    

3-4

   

5-6

Քույրական գործը վերականգնողական և ավանդական բժշկությունում /Դիետոլոգիա և սնուցում

Մելիքյան Լուսինե

7-8

Աղետների բժշկություն/ԼՕՌ հիվանդություններ

Մելիքյան Լուսինե

9-10

Քույրական գործը նյարդաբանությունում/ Պացիենտի և բուժաշխատողի իրավունքներ և պաշտպանություն

Մելիքյան Լուսինե

ուրբաթ

1-2

Իրավագիտություն

Խեչումյան  Սասուն

միանալդասին   

3-4

Քույրական գործը հոգեբուժությունում   

Զախարով Սիմոն

5-6

Քույրական գործը վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայում

Զախարով Սիմոն

                                                                          

                                                    2021/2022  ուստարի I կիսամյակ
                                                                               III Կուրս

                                                                           «Ատամնատեխնիկական գործ»

                                                                                            ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

                III  կուրս «Ատամնատեխնիկական գործ»               

դասախոսը

 

1-2

Անատամություն, դասակարգում,լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզների տեսակներ

Ավետիքյան Դավիթ

միանալդասին     

3-4

Լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզի պատրաստման տեխնիկա առաջին և երկրորդ բուժայցեր

Ավետիքյան Դավիթ

5-6

Լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզի պատրաստման տեխնիկա երրորդ բուժայց

Ավետիքյան Դավիթ

7-8

Ֆիզիկական կուլտուրա

Վարոսյան Մարինե

9-10

   

1-2

Լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզի պատրաստման տեխնիկա, ատամնաշարվածք

Ավետիքյան Դավիթ

 միանալդասին    

3-4

Լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզի պատրաստման տեխնիկա չորրորդ և հինգերորդ  բուժայցերի

Ավետիքյան Դավիթ

5-6

Մասնակի թիթեղային պրոթեզների տեսակները, կառուցվածքային առանձ., իմմեդիատ պրոթեզ , միածնոտ անատամություն

Ավետիքյան Դավիթ

7-8

   

1-2

Մասնակի թիթեղային պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա, առաջին և երկրորդ բուժայցեր

Ավետիքյան Դավիթ

միանալդասին     

3-4

Մասնակի թիթեղային պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա  երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ  բուժայցեր

Ավետիքյան Դավիթ

5-6

Շարժական թիթեղային պրոթեզների վերանորոգում և վերահենքավորում

Ավետիքյան Դավիթ

7-8

   

1-2

Լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզի պատրաստման տեխնիկա առաջին և երկրորդ բուժայցեր

Ավետիքյան Դավիթ

միանալդասին     

3-4

Լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզի պատրաստման տեխնիկա, ատամնաշարվածք

Ավետիքյան Դավիթ

5-6

Լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզի պատրաստման տեխնիկա չորրորդ և հինգերորդ  բուժայցերի

Ավետիքյան Դավիթ

7-8

   

1-2

Իրավագիտություն

Խեչումյան Սասուն

 միանալդասին    

3-4

Քրիստոնեական

Շաղոյան Արսեն

միանալ դասին

5-6

Մասնակի թիթեղային պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա, առաջին և երկրորդ բուժայցեր

Ավետիքյան Դավիթ

 

7-8

Մասնակի թիթեղային պրոթեզների պատրաստման տեխնիկա  երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ  բուժայցեր

Ավետիքյան Դավիթ

 

 

  

 

               

Հայտարարություններ

Բնակչության հոգեբանական աջակցությունը Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում

15.11.2023
Բնակչության հոգեբանական աջակցությունը Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում

Բնակչության հոգեբանական աջակցությունը Արցախի և Լիբանանի պատերազմների ընթացքում...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

06.11.2023

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ բժշկական քոլեջի «Քույրական գո...

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4