logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

vorak

              Նոր որակ հաղորդել որակի ապահովման համակարգին

           Հոկտեմբերի 2-4-ը Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնում տեղի ունեցավ  «ՄԿԾ որակի ապահովման համակարգ» թեմայով դասընթաց, որին մասնակցում  էին տարբեր բուհերից ամբիոնի վարիչներ, դեկաններ, ՄԿԾ-ների պատասխանատուներ: Հյուսիսային համալսարանից մասնակցում էին  տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ պրն Ա. Ճուղուրյանը, որակի վարչության պետ Ն. Սիրականյանը և ուսումնական վարչության գլխավոր մասնագետ Ա. Սարգսյանը: Դասընթացը վարում էին ՈԱԱԿ տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը և շահակիցների հետ կապերի պատասխանատու Լիլիթ Զաքարյանը։

         Եռօրյա դասընթացի շրջանակներում քննարկվեցին ՄԿԾ-ների ուժեղ և թույլ կողմերը: Կարևորվեց հատկապես ՄԿԾ-ի համապատասխանությունը շուկայի պահանջներին, ՈԱՇ-ի պահանջներին և ԲՈՒՀ-ի առաքելությանը, մասնագիտական ակնկալիքներին և  շրջանավարտների ու միջազգային շահակիցների կողմից շրջանավարտների որակի հավաստումը:

Քննարկվեցին ՄԿԾ-ի որակի ապահովման մեխանիզմները, որոնք հիմնականում կապված էին մասնագիտական դաշտում շուկայի կարիքների վերլուծության, ՈԱՇ-ի բնութագրիչների և ՄԿԾ-ի կրթական վերջնարդյունքների համեմատական վերլուծության, մատրիցայի կազմման, գործատուների հետ հանդիպման և հարցման, շրջանավարտների մասնագիտական հաջողությունների և այլ գործոնների հետ:Հանգամանորեն խոսվեց  նաև  դասընթացի պլանավորման, ուսանողի առաջընթացի ճանապարհային քարտեզի, դասընթացը մոդուլներով իրականացնելու, ՄԿԾ-ի գնահատման չափանիշների, ուսումնական պլանների մասին:Դասընթացում տեղ էին գտել նաև գործնական աշխատանքները, որոնք էլ ավելի նպատակային դարձրեցին վերապատրաստումը: Տարբեր ՄՈՒՀ-երի  ներկայացուցիչները կիսեցին իրենց փորձը,խոսեցին ձեռքբերումների և առկա խնդիրների մասին:
Դասընթացն արդյունավետ էր և հետաքրքիր:

        

         

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Առցանց վերապատրաստում Հյուսիսային համալսարանում

14.01.2021
Առցանց վերապատրաստում Հյուսիսային համալսարանում

  Հյուսիսային համալսարանի արտաքին կապերի բաժնի նախաձեռնությամբ 15.01.2021...

Հայտարարություն

23.12.2020
Հայտարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամա...