logo-hy

  ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

gitajoghov kayq


Հյուսիսային համալսարանում կազմակերպվել ու անցկացվել են բազմաթիվ միջբուհական ու միջազգային գիտաժողովներ՝ նվիրված գիտական ու հասարակական հնչեղություն ունեցող տարբեր հիմնախնդիրների, մեր օրերում բարձրագույն կրթության առջև ծառացած կարևոր հարցերի: Դրանք են.

 

 1.                                                                         ՀԵՌՈՒՍՏԱԵԹԵՐ                                      ՄԱՄՈՒԼ                       ՆԿԱՐՆԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ                                       ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ                 
 2. «Մրցունակ կրթության և գիտության հիմնախնդիրները հարափոփոխ աշխարհում» միջազգային գիտաժողովը՝ նվիրված Հյուսիսային համալսարանի հիմնադրման 25-ամյակին, անցկացվել է 2021 թ. դեկտեմբերի 1-ին:
 3. «Ուսանողության գիտահետազոտական ներուժի բացահայտումը՝ որակյալ կրթության ու լավագույն փորձի համադրմամբ» ուսանողական գիտաժողովն անցկացվել է 2021 թ. փետրվարի 3-ին: Գիտաժողովի նյութերն առանձին ժողովածուով տպագրվել են Հյուսիսային համալսարանի հրատարկչության կողմից ՝ 264 էջ ծավալով:

 4. «Հովհաննես Թումանյանի հոգևոր ժառանգությունը և արդիականությունը» միջազգային գիտաժողովը անցկացվել է 2019 թ. մայիսի 15-16-ին (գիտաժողովի նյութերը առանձին ժողովածուով տպագրվել են Հյուսիսային համալսարանի հրատարկչության կողմից ՝ 396 էջ ծավալով):

 5. ««Բուհ-բանակ» համագործակցության գերակայությունը «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի  համատեքստում» միջազգային գիտաժողովը անցկացվել է 2017 թ. նոյեմբերի 14-15-ին (գիտաժողովի նյութերը առանձին ժողովածուով տպագրվել են Հյուսիսային համալսարանի հրատարկչության կողմից ՝ 388 էջ ծավալով):

 6. «Հայաստանը՝ տարածաշրջանային գիտակրթական կենտրոն» միջազգային գիտաժողովը՝ նվիրված Սանահինի համալսարանի հիմնադրման 1050-ամյակին,  անցկացվել է 2016 թ. նոյեմբերի 22-23-ին  (գիտաժողովի նյութերը առանձին ժողովածուով տպագրվել են Հյուսիսային համալսարանի հրատարկչության կողմից ՝ 194 էջ ծավալով):

 7. «Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովը անցկացվել է  2015 թ. ապրիլի 21-22-ին, (գիտաժողովի նյութերը առանձին ժողովածուով տպագրվել են Հյուսիսային համալսարանի հրատարկչության կողմից ՝ 532 էջ ծավալով):

 8. «Տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»  միջազգային գիտաժողովը անցկացվել է  2014 թ. հունիսի 13-14-ին (գիտաժողովի նյութերը նույն թվականին առանձին ժողովածուով տպագրվել են Հյուսիսային համալսարանի հրատարկչության կողմից ՝ 140  էջ ծավալով):

 9. «Բուհերի ակադեմիական ազատությունների և մրցակցային պայմանների ապահովումը՝ բարձրորակ կրթության գրավական»  միջազգային գիտաժողովը անցկացվել է 2013 թվականի մայիսի  8-ին և 13-ին (գիտաժողովի նյութերը նույն թվականին առանձին ժողովածուով տպագրվել են Հյուսիսային համալսարանի հրատարկչության կողմից ՝ 408 էջ ծավալով)։

 10. «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման արդի  հիմնախնդիրները» միջազգային գիտա­ժո­ղովը անցկացվել է 2012 թվականի մայիսի 17-18-ը՝ հայաստանյան և արտասահմանյան մի շարք երկրների (Ռուսաստանի Դաշնություն (Սանկտ Պետերբուրգ, Բելգորոդ, Սամարա, Սմոլենսկ քաղաքներ), ԱՄՆ, Ղրղզստան, Ուզբեկստան, Վրաստան, Իրան) բուհերի ու գիտա­հե­տազոտական կազմակերպությունների ներկայա­ցու­ցիչների մասնակցությամբ (գիտաժողովի նյութերը նույն թվականին առանձին ժողովածուով տպագրվել են Հյուսիսային համալսարանի հրատարկչության կողմից ՝ 700  էջ ծավալով):

 11. «Հումանի­տար գիտու­թյուն­ների արդի հիմնախնդիրները» միջբուհական գիտաժողովը՝ նվիրված Վահան Տերյանի ծննդյան 125-ամյակին, անցկացվել է 2011 թվականի դեկտեմբերի 16-17-ին (գիտաժողովի նյութերը նույն թվականին Հյուսիսային համալսարանի հրատարկչության կողմից տպագրվել են առանձին ժողովածուով՝ 208 էջ ծավալով)։

 12. «Ուսուցման բազմաձևության արդիականությունը և հեռանկարները Բոլոնիայի գործընթացի համատեքս­տում» խորագրով միջբուհական գիտագործնական կոնֆերանսը Հյուսիսային համալսարանում  անցկացվել է2011 թվականի ապրիլի 15-ին:

 13. «Կրթական բարեփոխումներազգային լավագույն ավանդույթները և միջազ­գային առաջավոր փորձը» խորագրով՝ անցկացվել է 2010 թվականի ապրիլի 21-22-ը, (նստաշրջանի նյութերը  առանձին ժողովածուով  նույն թվականին տպագրվել են  Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչության կողմից՝ 397 էջ ծավալով):

 14. «Թումանյանը և XXI դարը» խորագրով միջբուհական գիտական նստաշրջանը՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 140-ամյակին, անցկացվել է 2009 թվականի փետրվարի 19-ին  (նստաշրջանի նյութերը  առանձին ժողովա­ծուով նույն թվականին հրատարակվել են  Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչության կողմից՝  108 էջ ծավալով):

 15. Հյուսիսային համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի՝ 2008 թվականի հունվարի 17-ի գիտագործ­նական կոնֆերանսը՝նվիրված «Ուսումնական գործընթացում կրեդիտային համակարգի ներդրման հրատապ խնդիր­ները» թեմային:

 16. «Հայաս­տանը նոր հազարամյակի մարտա­հրա­վերներին դեմ հանդիման» խորագրով գիտական նստա­շրջանը՝ անցկացված 2008 թվականի ապրիլի 4-6-ը (գիտա­կան նստաշրջանի նյութերը  առանձին ժողովածուով  նույն թվականին լույս են տեսել Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչության կողմից՝ 272 էջ ծավալով):

 17. «Հայ-ռուսական հարաբերությունները և արդիականությունը» թեմայով գիտական կոնֆերանսը՝ անցկացված 2000 թվականին (կոնֆերանսի նյութերը 2002 թվակա­նին լույս են տեսել առանձին ժողովածուով՝131 էջ ծավալով):

 

 

 

       

Գլխավոր նորություններ

Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դեկանի տեղակալի ժամանակավոր թափուր հաստիքի համար

02.03.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ դեկանի տեղակա...

Մրցույթ բժշկական քոլեջի «Քույրական գործ» մասնագիտության թափուր հաստիքի համար

02.03.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հյուսիսային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ բժշկական քոլե...

Քարտեզ

map

globus
lr 1
quality top2
hh letter
career new
medicine
Scool
moodle top4