logo-ru

  СЕВЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

zenq

 

Արցախում ռազմական գործողությունները վերսկսելուն պես Հյուսիսային համալսարանի ողջ աշխատակազմը հնարավոր ամեն ինչ արեց՝ աջակցելու  ոչ միայն առաջնագծում պայքարող մեր զինվորներին, այլև թիկունքում սկսեց ակտիվորեն մասնակցել ամենատարբեր նախաձեռնությունների, կամավորական աշխատանքների, որոնց մասին առաջիկայում կխոսենք մանրամասն կերպով:

Այժմ բավականին հետաքրքիր և ինքնատիպ՝ «Թուղթը վերածենք զենքի»  նախաձեռնությանը կուզենայինք անդրադառնալ, որին բուհն ակտիվ մասնակցություն ունեցավ:  Պետք է խոստովանել, որ սկզբում  թուղթը զենքի վերածելու, կամ,  ինչպես նախաձեռնության հեղինակ Արթուր Օհանյանն էր նշել, «վերջապես մեր թղթե շերեփը երկաթյա դարձնելու» գաղափարը փոքր-ինչ անիրագործելի թվաց: Բայց քանի որ բուհն ընդառաջ է գնում հայրենանվեր բոլոր  ձեռնարկներին, հենց առաջին օրվանից միացանք նախաձեռնությանը՝ առաջնորդվելով այն սկզբունքով, որ կաթիլը քար է ծակում, թուղթը՝ թշնամուն: Նշենք, որ թղթի  վաճառքից գոյացած ողջ գումարը փոխանցվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին:  Գիտակցելով, որ յուրաքանչյուր դրամն այսօր  անհրաժեշտ է առաջնագիծն անառիկ պահելու համար,   ձեռնամուխ եղանք թղթի  թափոն հայթայթելուն: «Թուղթը վերածենք զենքի»  նախաձեռնության չորս շաբաթվա ընթացքում բուհի կողմից տրամադրվել է շուրջ մեկ տոննա թուղթ: Այն շարունակական բնույթ է կրում: Ուսխորհրդի փոխնախագահ Պողոս Ստամբուլյանի անմիջական նախաձեռնությամբ թուղթ է հավաքվել նաև Արարատի մարզում՝ հանձնվելով այնտեղ գործող շտաբին: Առկա գեղարվեստական բարձրարժեք  գրքերը ուսխորհրդի փոխնախագահի նախաձեռնությամբ առանձնացվել են՝ բուհի հետ  համագործակցող զորամասի գրադարանին նվիրելու նպատակով:

 Նշենք նաև, որ «Թուղթը վերածենք զենքի»  նախաձեռնության հեղինակ Արթուր Օհանյանը  Հյուսիսային համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող է: Ուրախ ենք, որ այս ինքնատիպ ձեռնարկն այսօր ինչ-որ առումով վերածվել է համահայկական շարժման՝ ընդգրկելով ոչ միայն բազմաթիվ հիմարկ-ձեռնարկություններ, ուսումնական հաստատություններ, այլև հանրապետության բազմաթիվ շրջաններ: Հաջողություն ենք մաղթում նախաձեռնության բոլոր մասնակիցներին: Այսօր համազգային պայքարին նպաստող  բոլոր միջոցներն ընդունելի և խրախուսելի են: Իսկ մեր երիտասարդներն ապացուցեցին, որ կաթիլը քար է ծակում:

 

                                                                                                                                                                             Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի ուսումնապրակտիկ կենտրոն

noy
 
Ֆեյսբուքյան օգտատերերից մեկը հրապարակել էր այս գեղեցկադեմ, մաքրամաքուր պատանու լուսանկարը՝ հետևյալ մակագրությամբ՝ 20 օր առաջ հողին հանձնեցինք 19-ամյա եղբորս՝ հերոս Նոյին։ Նա զոհվեց ամեն մի հայի համար։ Կորուստս շատ մեծ է, բայց հպարտությունս նույնքան մեծ է։ Խնդրում եմ Ձեզ, եթե կարող եք, լուսաբանեք, որպեսզի մեր հերոսներին ճանաչեն։
Մատաղիսում հերոսաբար զոհված պատանին Թևոնյան Նոյն է, մեկն այն քաջորդիներից, որը չխնայեց կյանքը հանուն հայրենիքի, հանուն բոլորիս խաղաղ ու երջանիկ գոյության։
Լուսանկարն ու գրառումը մեր թիմի՝ համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողների ու լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի ուսումնապրակտիկ կենտրոնի համար նոր մտահղացման առիթ դարձավ։ Հետայսու մեր լրագրողական գործունեության համար, ի թիվս այլ թեմաների, առանցքային ենք դարձնելու հայրենիքի համար անմահացած նորօրյա հերոսների սխրանքների մասին պատմելը, նրանց կարճ, բայց և լուսավոր կյանքի մանրամասները բոլորի սեփականությունը դարձնելը։ Մեր հերոսներն այսուհետ կշարունակեն ապրել իրենց մասին հյուսված գեղեցիկ պատմություններում՝ դառնալով ոգեշնչման և ընդօրինակման աղբյուր։
ԻսկՄատաղիսում հերոսաբար զոհված Նոյ Թևոնյանի մասին ակնարկը շուտով ձեզ կներկայացնի լրագրության ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանող Պողոս Դարբինյանը։
Կհիշենք բոլորին անուն առ անուն․․․
 
 
 
 
Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի ուսումնապրակտիկ կենտրոն

teror

CALLING STUDENTS OF NORTHERN UNIVERSITY OF ARMENIA TO UNIVERSITY STUDENTS OF DIFFERENT COUNTRIES TO CONDEMN THE MILITARY ACTIONS OF AZERBAIJAN AND TURKEY IN NAGORNO- KARABAKH

Dear friends living in different parts of the world students of different higher education institutions across the world,

Armenia again has found itself in the face of new aggression perpetrated by Azerbaijan in cooperation with its ally - Turkey. On September 27, 2020, the Azerbaijani military forces, with the direct support of Turkey, launched another bloody war against Nagorno-Karabakh (Artsakh), a small state on the border of Azerbaijan and Armenia, decided to create a separate state using the nation's right to self-determination, when leaving the Soviet Union in 1991. The conflict, which has been going on for more than 30 years, is constantly accompanied by aggression against the civilian population, as a result of which military personnel and civilians are killed, schools, churches, kindergartens, houses of culture are being shelled, and the fundamental human right to education is violated. This time, a protracted, many-week war has already expanded its borders, and the aggressors are shelling the territory of Armenia, as a result of which there are killed and wounded among the civilian population on the territory of our country. The enemy's military actions are supported by the involvement of terrorists from different countries, who are fully involved in all military actions of Azerbaijan.

Attempts by foreign states to end the war and sit down at the negotiating table have repeatedly failed to lead to anything, as Azerbaijan, each time ignoring the agreements, not only violates the ceasefire, but does not even seek to observe it.

The security of our region depends not only on ourselves, but also on all of you, our dear peers, because knowing the truth, you can also defend the rights of the population of the state, which in the 21st century has become a testing ground for various newest types of weapons - phosphorus munitions, drones and other dangerous weapons of mass destruction. Along with the death of people, incendiary weapons of mass destruction inflict serious damage on the flora and fauna of the region, which can lead to irreversible global environmental disasters.

Dear friends, university students from different countries, in the modern world no state is able to ensure its interests in isolation from the common tasks facing the entire international community. No state is able to cope alone with such global threats as international terrorism and the use of weapons of mass destruction. We call on all of you to unite and condemn the criminal actions of Azerbaijan and Turkey, stop the bloody war and restore peace and stability in the region. We, representatives of youth, in different parts of the planet, are united by the same interests, we are interested in cooperation and obtaining quality education in peaceful conditions that will help us ensure the sustainable development of our states and the world as a whole.

We are proud of our centuries-old culture, which have made an invaluable contribution to the development of all mankind, and we are confident that together with you we will have new opportunities for peaceful creation and cooperation for the benefit of our countries and our secure future.

Student Council and International Relations Department of Northern University, Armenia

 

ПРИЗЫВ СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА АРМЕНИИ К СТУДЕНТАМ ВУЗОВ РАЗНЫХ СТРАН ОСУДИТЬ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

Дорогие студенты, друзья, проживающие в разных уголках мира,

Армения снова оказался перед лицом новой агрессии, учиненной Азербайджаном в сотрудничестве со своим союзником – Турцией. 27-ого сентября 2020 Азербайджанские военные силы при непосредственной поддержке Турции, начали очередную кровопролитную войну против Нагорного Карабаха (Арцаха), маленького государства на границе Азербайджана и Армении, которое в 1991 году, при выходе из состава Советского Союза, используя право нации на самоопределение, приняло решение на создание отдельного государства. Конфликт, который длится уже более 30-и лет, постоянно сопровождается агрессией против мирного населения, в результате чего гибнут военнослужащие и мирные люди, обстреливаются школы, церкви, детские сады, дома культуры, нарушается фундаментальное право человека на образование. На этот раз затяжная многонедельная война уже расширила свои границы, и агрессоры обстреливают территорию Армении, в результате чего есть убитые и раненые среди мирного населения и на территории нашей страны. Военные действия противника подкрепляются вовлечением террористов из разных стран, которые полномасштабно участвуют во всех военных действиях Азербайджана.

Попытки иностранных государств прекратить войну и сесть за стол переговоров уже неоднократно ни к чему не привели, и Азербайджан, каждый раз игнорируя договоренностями, не только нарушает перемирие, но даже и не стремится его соблюдать.

Безопасность нашего региона зависит не только от нас самих, но и всех Вас, дорогие наши ровесники, потому что, зная правду, Вы тоже можете стать на защиту прав населения государства, которое в 21 столетии стало полигоном испытания различных новейших видов вооружения – фосфорных боеприпасов, беспилотников и других опасных средств массового истребления. Наряду с гибелью людей, серьезный урон зажигательные средства массового поражения наносят флоре и фауне региона, что может привести к необратимым глобальным экологическим катастрофам.

Дорогие друзья, студенты вузов разных стран,  в современном мире ни одно государство не в силах обеспечить свои интересы в отрыве от общих задач, стоящих перед всем международным сообществом. Ни одно государство не в состоянии в одиночку справиться с такими глобальными угрозами, как международный терроризм, использование оружия массового уничтожения.  Мы призываем всех Вас объединиться и осудить преступные действия Азербайджана и Турции, остановить кровопролитную войну и восстановить мир и стабильность в регионе. Нас, представителей молодежи, в разных уголках планеты, объединяют одни и те же интересы, мы заинтересованы в сотрудничестве и получении качественного образования в мирных условиях, которые помогут нам обеспечить устойчивое развитие наших государств и мира, в целом.

Мы гордимся нашей многовековой нашей культурой, которая внесла неоценимый вклад в развитие всего человечества, и мы уверены, что вместе с Вами у нас будут новые возможности для мирного созидания и сотрудничества во благо наших стран и нашего с Вами безопасного будущего.

Студенческий совет  и  международный отдел Северного университета, Армения

05.11.2020

APPELANT LES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DU NORD D'ARMÉNIE AUX ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES DE DIFFÉRENTS PAYS POUR CONDAMNER LES ACTIONS MILITAIRES DE L'AZERBAÏDJAN ET DE LA TURQUIE À NAGORNO KARABAKH

Chers étudiants, amis vivant dans différentes parties du monde,

L'Arménie a de nouveau fait face à une nouvelle agression perpétrée par l'Azerbaïdjan en coopération avec son allié - la Turquie. Le 27 septembre 2020, les forces militaires azerbaïdjanaises, avec le soutien direct de la Turquie, ont entamé une autre guerre sanglante contre le Haut-Karabakh (Artsakh), un petit État à la frontière de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, qui en 1991, en quittant l'Union soviétique, usant du droit de la nation à l'autodétermination, a décidé de créer un état séparé. Le conflit, qui dure depuis plus de 30 ans, s’accompagne constamment d’agressions contre la population civile, à la suite de laquelle des militaires et des civils sont tués, des écoles, des églises, des jardins d’enfants, des maisons de la culture sont bombardés et le droit fondamental de l’homme à l’éducation est violé. Cette fois, une guerre prolongée de plusieurs semaines a déjà étendu ses frontières et les agresseurs bombardent le territoire arménien, à la suite de quoi il y a des morts et des blessés parmi la population civile et sur le territoire de notre pays. Les actions militaires de l'ennemi sont soutenues par l'implication de terroristes de différents pays, qui sont pleinement impliqués dans toutes les actions militaires de l'Azerbaïdjan.

Les tentatives d'États étrangers pour mettre fin à la guerre et s'asseoir à la table des négociations ont échoué à plusieurs reprises, et l'Azerbaïdjan, ignorant à chaque fois les accords, non seulement viole le cessez-le-feu, mais ne cherche même pas à le respecter.

La sécurité de notre région ne dépend pas seulement de nous-mêmes, mais aussi de vous tous, nos chers pairs, car connaissant la vérité, vous pouvez également défendre les droits de la population de l'État, qui au XXIe siècle est devenue un terrain d'essai pour divers types d'armes les plus récents - les munitions au phosphore, drones et autres armes dangereuses de destruction massive. Parallèlement à la mort de personnes, les armes incendiaires de destruction massive infligent de graves dommages à la flore et à la faune de la région, ce qui peut entraîner des catastrophes écologiques mondiales irréversibles.

Chers amis, étudiants universitaires de différents pays, dans le monde moderne, aucun État n'est en mesure de garantir ses intérêts indépendamment des tâches communes auxquelles doit faire face toute la communauté internationale. Aucun État n'est en mesure de faire face seul à des menaces mondiales telles que le terrorisme international et l'utilisation d'armes de destruction massive. Nous vous appelons tous à vous unir et à condamner les actions criminelles de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, à mettre fin à la guerre sanglante et à rétablir la paix et la stabilité dans la région. Nous, représentants de la jeunesse, dans différentes parties de la planète, sommes unis par les mêmes intérêts, nous sommes intéressés par la coopération et l'obtention d'une éducation de qualité dans des conditions pacifiques qui nous aideront à assurer le développement durable de nos États et du monde dans son ensemble.

Nous sommes fiers de notre culture vieille de plusieurs siècles, qui a apporté une contribution inestimable au développement de toute l'humanité, et nous sommes convaincus qu'avec vous, nous aurons de nouvelles opportunités de création pacifique et de coopération au profit de nos pays et de notre sécurité futur.

Conseil étudiant  et département des affaires étrangères de l'Université du Nord, Arménie

05.11.2020

 

UNTER BERUFUNG AUF STUDENTEN DER NORDUNIVERSITÄT VON ARMENIEN AUF STUDENTEN DER UNIVERSITÄT VERSCHIEDENER LÄNDER, UM DIE MILITÄRISCHEN AKTIONEN VON ASERBAIDSCHAN UND DER TÜRKEI IN NAGORNO KARBAKH ZU VERURTEILEN

Liebe Studenten, Freunde, die in verschiedenen Teilen der Welt leben,

Armenien sah sich erneut einer neuen Aggression gegenüber, die Aserbaidschan in Zusammenarbeit mit seinem Verbündeten Türkei verübte. Am 27. September 2020 begannen die aserbaidschanischen Streitkräfte mit direkter Unterstützung der Türkei einen weiteren blutigen Krieg gegen Berg-Karabach (Artsakh), einen kleinen Staat an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien, der 1991 nach dem Verlassen der Sowjetunion das Selbstbestimmungsrecht der Nation nutzte. beschlossen, einen eigenen Staat zu schaffen. Der seit mehr als 30 Jahren andauernde Konflikt geht ständig mit Aggressionen gegen die Zivilbevölkerung einher, bei denen Militärpersonal und Zivilisten getötet, Schulen, Kirchen, Kindergärten und Kulturhäuser beschossen und das grundlegende Menschenrecht auf Bildung verletzt werden. Diesmal hat ein langwieriger, mehrwöchiger Krieg bereits seine Grenzen erweitert, und die Angreifer beschießen das Territorium Armeniens, wodurch die Zivilbevölkerung und das Territorium unseres Landes getötet und verwundet werden. Die militärischen Aktionen des Feindes werden durch die Beteiligung von Terroristen aus verschiedenen Ländern unterstützt, die voll an allen militärischen Aktionen Aserbaidschans beteiligt sind.

Versuche ausländischer Staaten, den Krieg zu beenden und sich an den Verhandlungstisch zu setzen, haben wiederholt zu nichts geführt, und Aserbaidschan verletzt jedes Mal, wenn es die Vereinbarungen ignoriert, nicht nur den Waffenstillstand, sondern versucht nicht einmal, ihn einzuhalten.

Die Sicherheit unserer Region hängt nicht nur von uns selbst ab, sondern auch von Ihnen allen, unseren lieben Kollegen. Wenn Sie die Wahrheit kennen, können Sie auch die Rechte der Bevölkerung des Staates verteidigen, der im 21. Jahrhundert zu einem Testfeld für verschiedene neueste Arten von Waffen geworden ist - Phosphormunition. Drohnen und andere gefährliche Massenvernichtungswaffen. Zusammen mit dem Tod von Menschen verursachen Brandwaffen der Massenvernichtung schwere Schäden an der Flora und Fauna der Region, die zu irreversiblen globalen Umweltkatastrophen führen können.

Liebe Freunde, Studenten aus verschiedenen Ländern, in der modernen Welt kann kein Staat seine Interessen isoliert von den gemeinsamen Aufgaben der gesamten internationalen Gemeinschaft vertreten. Kein Staat ist in der Lage, solche globalen Bedrohungen wie den internationalen Terrorismus und den Einsatz von Massenvernichtungswaffen allein zu bewältigen. Wir fordern Sie alle auf, die kriminellen Handlungen Aserbaidschans und der Türkei zu vereinen und zu verurteilen, den blutigen Krieg zu beenden und Frieden und Stabilität in der Region wiederherzustellen. Wir, Vertreter der Jugend in verschiedenen Teilen des Planeten, sind uns der gleichen Interessen einig. Wir sind an einer Zusammenarbeit und einer qualitativ hochwertigen Bildung unter friedlichen Bedingungen interessiert, die uns helfen, die nachhaltige Entwicklung unserer Staaten und der Welt insgesamt sicherzustellen.

Wir sind stolz auf unsere jahrhundertealte Kultur, die einen unschätzbaren Beitrag zur Entwicklung der gesamten Menschheit geleistet hat, und wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Ihnen neue Möglichkeiten für friedliche Schaffung und Zusammenarbeit zum Nutzen unserer Länder und unserer Sicherheit haben werden Zukunft.

Studentenrat  und  Abteilung für internationale Beziehungen der Northern University, Armenien

05.11.2020

Главные новости

Հայտարարություններ

Առցանց վերապատրաստում Հյուսիսային համալսարանում

14.01.2021
Առցանց վերապատրաստում Հյուսիսային համալսարանում

  Հյուսիսային համալսարանի արտաքին կապերի բաժնի նախաձեռնությամբ 15.01.2021...

Հայտարարություն

23.12.2020
Հայտարարություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամա...